Лечението на пациентите с диабет  в България
не отговаря на медицински критерии

По време на проведения семинар на тема „Съвременно ли е леченето на пациентите със захарен диабет” специалистите ендокринолози се обединиха около тезата, че сега съществуващите критерии за преминаване от един аналогов инсулин на друг е наложително да бъдат премахнати и броя на тест-лентите за пациентите над 18 години задължително трябва да бъде увеличен.
„Защо, когато един пациент е на бързодействащ аналог не може да мине на друг бързодействащ анолог? Всички сме против критериите, но няма политическа воля те да отпаднат.”, заяви доц. Танкова.
Д-р Пламен Попиванов изрази възмущение от сега действащите критерии за отпускане на инсулин, които по негово мнение обременяват и лекарите и пациентите.
Искаме да лекуваме по правилата на добрата медицинска практика и не може като лекари да гледаме спокойно как пациентите ни трябва да се влошат, за да им дадем инсулинът, който им е необходим, каза д-р Попиванов. Той призова администрацията за публичност и откритост при разпределяне на средствата.
Водещите ендокринолози присъствали на семинара, представителите на БЛС и пациентските организации се обединиха около тезата, че лечението на пациентите с диабет не отговаря на медицински критерии, а единствено и само на административни такива.
Техните искания, да няма политическа и корпоративна обвързаност, да се премахнат критерии при преминаване от един аналогов инсулин на друг, да се увеличи количеството на тест-ленти за пациенти над 18 години, да има публичност и прозрачност на средствата предназначение за лечение на пациенти с диабет и да се въведе национална обучителна програма за пациенти с диабет, до края на седмица ще бъдат оформени като обща деклариция до НЗК, МЗ и Министър-председателя.
БА Диабет във Фейсбук