• Новини
  • При диабетна полиневропатия стъпалата изискват специална грижа

За младите българи с диабет - предложение от IDF Европа!
Уважаеми младежи, 
Моля всички желаещи да се включат в този лагер да се обадят по телефона и подадат молби в офиса на БАД с нужните данни до 10 април 2012 г.!


Относно: Международен летен младежки лагер (13-20 July 2012) за активни членове на асоциациите от IDF на възраст между 18-25 години. Краен срок за кандидатстване: 30.04.2012г.

 Скъпи колеги,
Както беше съобщено по време на общото събрание на IDF в Дубай през декември, Европейската асоциация  желае  да покани  членове от Вашите асоциации да представят техните кандидатури за участие в летен лагер за младежи през 2012г. След селекция ще бъдат определени 24 младежи от подалите молби. Крайният срок за подаване на заявления е 30 април. 
Летният младежки лагер през 2012г. Ще се проведе отново в Рогла, Словения поради наличие на прекрасни условия за провеждането му там.  Лагерът ще се състои от 13 до 20 юли.
Програмата ще включва  различни аспекти – както практически, развлекателни  така също и образователни... под формата на семинари и спортни програми, провеждани  в една вълнуваща и интерактивна обстановка. 
Целта на този лагер е да въведе участниците в една европейска среда, в която те могат да научат много един от друг и в която те ще се запознаят с работата, извършвана от една международна неправителствена организация, каквато е IDF Европа.
По време на лагера ще бъдат засегнати следните теми:
? Диабетът няма граници
? Да се поучим от познанията и опита на всеки един от нас
? Какви умения трябва да се развият, за един доброволец  към асоциация и извън нея.
? Подкрепа за здравословен и щастлив живот: физическа активност, здравословно хранене и диабет
? Управление на организация
? Как се става посланик на хора с диабет?
IDF Европа  кани желаещите  да подадат своите молби за участие, като изпратят информация за дейността, с която се занимават на национално равнище и кратко есе, в което обясняват защо искат да участват в този лагер и какво биха допринесли самите те с техния личен опит.
Всички разходи за настаняване и транспорт се покриват от IDF Европа.

Приемат се само кандидати с добро владеене на английски език, тъй като всички програми се провеждат на английски.
БА Диабет във Фейсбук