VI-ти Национален Конгрес на Българска Диабетна Асоциация /БДА - лекари/ - проведен на 11-13 май
2012 година в гр. Русе

         Измина точно месец от проведения VI-ти конгрес на БДА и II-ри Международен Симпозиум за лечение на захарен диабет тип 2 с инсулинови помпи. Конгресът премина под символа на Синия кръг на Световната инициатива „Заедно срещу диабета”.
С това беше приета отговорността да се подкрепят всички усилия, насочени към контрола и лечението на диабета, като едно от най-социално значимите заболявания на 21-ви век.

        Присъствието на най-изявените български и чуждестранни специалисти гарантира споделянето на последните достижения на медицинската теория и практика в областта на диабета. Основната цел на този високоспециализиран форум беше да допринесе за повишаване качеството на лечение и да се обогати научно-изследователската дейност в едно от най-актуалните направления на съвременната медицина.
          Отчетено беше, че в България има около 400 хиляди души, страдащи от диабет тип 1 и тип 2. В дългосрочен план според някои прогнози тази цифра би се удвоила. Затова един от най-важните въпроси - този за редовния контрол на кръвната захар беше изведен на челно място. Лошият контрол, тежестта и продължителността на диабета, ролята на хипо- и хипергликемиите, артериалната хипертония и нарушения липиден профил се отчитат като едни от основните фактори за възникването на диабетните усложнения. Специално внимание беше обърнато на:
- Диабетната невропатия;
- Диабетното стъпало;
- Сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност при диабет;
- Факторите за отключване и прогресия на злокачествени заболявания при пациенти с диабет;
- Проблемите на обучението,както и емоционалните промени при хората с диабет.
         Хипергликемията, хипертонията и дислипидимията са най-важните рискови фактори за развитието на диабетните невропатия,ретинопатия, нефропатия, диабетното стъпало и сърдечно-съдовите усложнения. Затова всяка медицинска дейност за понижаване на тези фактори е много важна стратегия за ограничаване на диабетните усложнения.
           На този висок форум бяха представени редица иновационни методи, касаещи контрола и лечението на диабета:
- Инсулинови помпи;
- Система за контрол нивото на холестерола и неговите фракции;
- Вакуумна система за лечение на рани при болни със захарен диабет;
- Кислородотерапия и наносребро в комплексното лечение на диабетното стъпало и много други високоотговорни и високотехнологични методики и практики.
         Специално внимание беше обърнато на положителното влияние на връзката лекар-пациент.
         Едни от основните изводи на Конгреса на БДА бяха:
- Необходимостта от профилактика и редовния контрол на кръвната захар;
- Прилагане на адекватно,съвременно и модерно лечение на диабета и неговите усложнения;
- Нуждата от ангажираност на екипи от различни специалисти,обгрижващи заболяването;
- Непрекъснатото обучение и взаимна връзка между лекари и пациенти.

     Целите на конгреса, лекарите и хората с диабет са общи и постижими - ежедневна битка с пандемията на XXI-век, повишаване качеството на живот на пациентите, намаляване на хоспитализациите, инвалидизациите и смъртността при диабет.

Автор:   Таня Ангелова
 

БА Диабет във Фейсбук