СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ - 
особено важно за хората с диабет!

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание кратко описание на услугата СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ, който е съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването, Българската асоциацията на пострадали при катастрофи /www.bazk.org/ и Българска асоциация за закрила на пациентите  /www.patient.bg/.
Проектът СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ е в съответствие с целите на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода 2011-2020, както и в съответствие с  КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / Въвеждане на телемедицината в процеса на оказване на спешна медицинска помощ – пренос на данни и консултация между екипите на място и болничните лечебни заведения./,  а също и с общоевропейския проект ECALL, който стартира през 2015 г. в ЕС.

Годишно в България, около 60-80 човека загиват при ПТП, по данни от ЕС,поради липса на важна медицинска информация, необходима при спешни манипулации или реанимация или ненавременно оказана медицинска помощ.
СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ  представлява виртуален пациентски профилсъдържащ 13-те най-важни медицински показатели /кръвна група, алергии, прием на лекарства, наличие на диабет, пейсмейкър и др./, необходими на спешните екипи при реанимация на пострадали лица. Към наличната медицинска информация в СЗД се съдържа и информация за телефоните на близки и декларация за донорство.
Притежателят на СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ се идентифицира с карта с персонален код и специален стикер, поставен на видно място на стъклото на автомобила, мотоциклета и/или каската на моториста.
Медицинските екипи могат да получат информацията по няколко различни начини – денонощен сall centre,  справка през интернет или QR  код.
 Всички екипи на Центровете за спешна медицинска помощ в страната са обучени и  към настоящия момент те ползват услугата по зададен алгоритъм.
Закупилите СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ, ползват и отстъпки от различни партньори на програмата, както и безплатни консултации от експерти на Българска асоциация на пострадали при катастрофи/www.bazk.org/ и Българска асоциация за закрила на пациентите /www.patient.bg/.
 

А.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ  НА  СПЕШНОТО  ЗДРАВНО  ДОСИЕ


заявление за регистрация на спешно здравно досие

I. данни за абоната

персонален код:
                                      
( попълва се служебно от служител или риселър на ИХЕЛП)
Вашите имена *:
(кирилица)
     
име презиме фамилия
валиден имейл *:
 
(това ще бъде Вашето потребителско име)
дата на раждане *: _____/_____/______________ ДД / ММ / ГГГГ
телефон *: __________________________________________ (вкл. телефонен код)
област * : ___________________________________________
населено място * : _____________________________________________
пощ. код *: ________________________ (4 цифри)
адрес (ул., вх., ет., №)*:
 
 
пол *: ______
приблизително тегло *: ______ кг.
МПС №: (latin) ________________________________ (попълва се по талон на автомобила)

II. лице за контакти при спешен случай (посочете ваш близък, на когото спешния медицински екип да се обади при инцидент)

имена:
(кирилица)
     
име презиме фамилия
мобилентелефон *: ______________________________________________
Допълнително име за
контакт:
______________________________________________ тел:_________________

III. личен лекар / специалист

имена:
(кирилица)
     
име   фамилия
телефон *: __________________________________________ (вкл. телефонен код)
телефон : __________________________________________ (вкл. телефонен код)

IV. Здравни данни

1. Алергии:
[ ] домашен прах [ ] акари [ ]  пчелна отрова
[ ] плесени [ ] полени [ ] коне
[ ] котки [ ] кучета [ ] хамстери
[ ] антибиотици [ ] аналгетици [ ] хром
[ ] никел [ ] мляко [ ] ядки
[ ] яйца [ ] бензоена киселина [ ] калиев бензоат
[ ] серен двуокис [ ] натриев сулфит [ ] натриев хидрогенсулфит
[ ] натриев бисулфит [ ] калциев дисулфит [ ] калциев хидрогенсулфит
[ ] натриев глутамат [ ] гуаркер [ ] гума арабикум
[ ] птички [ ] натриев бензоат [ ] калиев дисулфит
 
 
[ ] другиалергии:
(уточнете)
 
 
 
[ ] НЕМИ Е ИЗВЕСТНO ДА ИМАМ АЛЕРГИЯ
 
2. Сърдечно съдови заболявания, пейсмейкър
[  ] НЕ / [ ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
3. Мозъчни и нервни заболявания, припадъци
[ ] НЕ / [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
4. Диабет [  ] НЕ  /  [  ] Инсулиново независим  /  [ ] Инсулиново зависим
5. Психически заболявания
[  ] НЕ / [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
6. Опорно двигателни заболявания, протези
[  ] НЕ  /  [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
7. Кръвна група [  ] Не зная /  [  ] Зная: _____, резус фактор ______
8. Трансплантации
[  ] НЕ  /  [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
9. Противосъсирващи средства
[  ] НЕ  / [ ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
10. Белодробни заболявания, астма, ХОББ
[ ] НЕ /  [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
11. Хронични заболявания
[  ] НЕ /  [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 
12. Бременност [ ] НЕ, ДОКОЛКОТО МИ Е ИЗВЕСТНО  /
[  ] ДА     _______/________/_________
(уточнете приблизителна начална дата)
13. Други заболявания, прием на лекарства
[ ] НЕ / [  ] ДА (ако е необходимо, уточнете отдолу)
 

V. Трансплантация

[ ] ДАВАМ / [ ] НЕ ДАВАМ съгласието си за донорство съгласно Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки

VI. Застраховки

[ ] Имам сключена медицинска застраховка / допълнително здравно осигуряване, валидно към момента
[ ] Имам сключена застраховка "Живот", валидна към момента

VIІ. Период на регистрацията

[ ] първоначална регистрация за възрастни;[ ] годишен абонамент за възрастни      
[ ] първоначална регистрация за млади водачи;[ ] годишен абонамент за млади водачи
[ ] първоначалната регистрация за деца до 18 години; [ ] годишен абонамент за деца до 18 години

VIIІ. Други услуги /заплащат се допълнително/

[ ] Желая да ми бъде издаден стикер с QR код, съдържащ наличната ми спешна здравна информация.
Желая спешното ми досие да бъде преведено на следните езици:
[ ] руски     [ ] английски     [ ] немски     [ ] испански     [ ] турски
Прочетох и съм съгласен с Общите условия за използванена услугата Спешно здравно досие, които се намират на адрес http://ehelp.bg/obshti-uslovija/7/. С попълването и подписването на това ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва услугите, предоставяни от "Ихелп" ООД, че е запознат с настоящите Общи условия, като отношенията между него и "Ихелп" ООД имат силата на договор, който трябва да се спазва. С подписване на настоящото заявление декларирам, че давам доброволно изричното си съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни, администраторът на лични данни да събира, съхранява, обработва използва и/или предоставя информацията за медицински нужди.
Декларирам, че точно и вярно разбрах и отговорих на въпросите. Декларирам, че с подписване на настоящото заявление съм получил един брой персонална пластична карта и стикер. 

Информацията е актуална към : _____/_____/__________(дд/мм/гггг)          Вашите имена: ________________________
подпис: ________________________
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Законна за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информацията и се обработват само във връзка с осъществяването на медицински услуги. "ИХЕЛП" ООД е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и притежава Удостоверение за регистрация № 370275/07.02.2013 г.

Б.    Видеоклип за ползите от СПЕШНОТО ЗДРАВНО ДОСИЕ
БА Диабет във Фейсбук