• Новини
  • МНОГО ВАЖНО за всички диабетици, които се лекуват с тези инсулини
МНОГО  ВАЖНО 
ЗА  ВСИЧКИ  ДИАБЕТИЦИ,  КОИТО  СЕ  ЛЕКУВАТ  С ТЕЗИ  ИНСУЛИНИ

В офиса на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ днес се получи писмо от фирма "Санофи-Авентис България ЕООД",  относно възникнал проблем с вноса на техни инсулини, което публикуваме:
 
Информация за организации на пациенти със захарен диабет:
Българска Асоциация „Диабет"

Предоставяме Ви. информация за пациенти, лекувани с някои видове инсулини под името   Insuman:

Информация за пациенти:

Временен недостиг на Insuman® (човешки инсулин) патрони 3 ml
•         Insuman Basal 100 IU/ml,
•         Insuman Comb 25,100 IU/ml,
•         Insuman Rapid, 100 IU/ml.

 
Поради забавяне на доставките, Insuman® в патрони временно няма да бъде наличен на пазара.
Засегнати са следните видове:
Insuman: Insuman® Basal, Insuman® Rapid, Insuman® Comb25 (предварително смесен инсулин).

Недостигът в предлагането се дължи на проблем, който е възникнал в завод на Sanofi. В резултат на това, компанията временно е спряла производството и освобождаването на партиди инсулин от този завод и работи по разрешаването на проблема..
Възстановяването на нормална доставка на лекарствените продукти се очаква да бъде през юли 2015.
 
Продуктите Insuman®, налични на пазара не са засегнати от този проблем и могат да се използват, както до сега.
Пациентите, лекувани с Insuman Basal, Insuman® Rapid или Insuman® Comb25 трябва в кратък срок да се обърнат за съвет към техния лекар, за да преминат към друг човешки инсулин под лекарски контрол и наблюдение.
На пациентите трябва да бъде осигурено обучение как да използват новото устройство за инжектиране. Може да се наложи по-често проследяване на кръвната захар и адаптиране на инсулиновата доза, за да се поддържа гликемичен контрол.
Ако имате допълнителни въпроси, свързани с недостига, моля, обадете се в местното представителство на Sanofi, на
тел 02/970 53 00 за допълнителни пояснения и съдействие.
 
 
 
Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции:
Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8 1303, гр. София Р. България тел.: +359 2 8903 417 факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg
 
 
 -    за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица                  С уважение,        Д-р Михалевска
Медицински Директор Санофи-Авентис България ЕООД
БА Диабет във Фейсбук