• Новини
  • София - 250 медицински сестри от столичните училища и детски градини се обучават в курс за ДИАБЕТ

250 медицински сестри от столичните училища и детски градини се обучават в курс за по-добър контрол и грижи за деца с диабет

Форматът предизвиква голям интерес и ще бъде приложен в цялата страна, обещават организаторите

Днес 01.02.2016 г., в Първа градска болница- София стартира първият по рода си у нас квалификационен курс за медицински сестри от училища и детски градини, в рамките на който са предвидени лекции и практически занимания за грижи при деца с диабет.
„Съвременната диабетология е една много бързо развиваща се област, което означава, че знанията трябва не прекъснато да се актуализират”, посочи проф. Мая Константинова, ръководител на университетската детска диабетна клиника в столичната Специализирана болница за активно лечение по детски болести и председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология.

По нейните думи медицинските сестри в кабинетите в училищата и детските градини са в близък контакт с децата през целия ден, а така също ги придружават по време на извънкласни занимания – спортни състезания, зелени училища. Това налага те да са добре обучени за всяка ситуация – поставяне на инжекцията инсулин в определения час, измерване нивото на кръвната захар през фиксирани интервали, бърза реакция при рязко настъпило понижение на кръвната захар – състояние, познато като хипогликемия, каза проф. Константинова. Децата трябва да имат спокойствието, че до тях във всеки един момент стои човек, който може да им помогне, те трябва да бъдат уверени в себе си, а не да се притесняват. Присъствието на една добре подготвена медицинска сестра гарантира в същото време и спокойствието на родителите. „Това, което казах, разбира се, се отнася и за времето, което децата прекарват на открито – в час по физкултура, на екскурзия или състезание.”
„Днес технологиите напредват изключително бързо, комуникацията също се променя. Това, разбира се, предполага и по-динамично обновяване на знанията и умения за боравене с новите технически средства“, коментира Росица Пандова, родител на дете с диабет и председател на Национално сдружение „Култура без граници” – съорганизатор на курса. По нейните думи страната ни изостава значително във въвеждането на инсулиновите помпи, един предпочитан метод при деца с диабет тип 1, който се прилага при 50% до 90% от всички деца с тази диагноза в развитите европейски страни. Това, разбира се, не означава, че знанията за този метод, както и на всички останали съвременни подходи, трябва да бъдат подценявани и пренебрегвани. Просто бъдещето не трябва да ни оставя неподготвени и безразлични, обобщи Росица Пандова.
Проектът се осъществява с активното съдействие на Дирекция „Здравеопазване” при Столична община и лично на народния представител Георги Кадиев. Важна непряка полза от неговата реализация по думите на организаторите е заложена във факта, че медицинските сестри ще бъдат подготвени още и за разпознаване и ранно установяване на забавения растеж при децата, както и за компетентна намеса при затлъстяване, което се среща все по-често и при деца и младежи.
В близките месеци същият формат ще бъде реализиран и в други областни градове на страната, като стремежът ще бъде да се обхванат медицински сестри от училищата и детските градини не само в областиня център, а и в малките населени места – села и малки градове в областите и регионите, соъбщиха от организаторите.

Сдружение „Култура без граници“ организира обучение на медицинските сестри от детските градини и училищата за успешен контрол на кръвните захари, докато децата са на училище. Обикновено посещението на деца с диабет в училищата и детските градини се явява проблем заради незнанието и страха на учители и персонал от диагнозата диабет. Ние от сдружението твърдо заставаме зад позицията, че децата с диабет не са болни деца.

Те не са болни от диабет, а са деца с диабет – състояние, което изисква съответен контрол. А контрола е измерване на кръвна захар в установено за това време. Обикновено децата над 7 години успешно се справят с това и сами. Но при настъпване на остро състояние като хипогликемия, реакцията на медицинския персонал е от жизнено важно значение. Затова това обучение е навременно, необходимо и задължително.


За повече информация:

Росица Пандова-Йовкова – 0888960700 – председател на сдружение „Култура без граници“ , майка на дете с диабет
Елена Цонева –Папуджиева – 0878 865 077 , ПР Експерт
Росяна Сотирова- 0897 921 690, ПР Експерт

БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ  БЛАГОДАРИ  НА  ОРГАНИЗАТОРИТЕ  НА  ТОВА  ОБУЧЕНИЕ !

БА Диабет във Фейсбук