• Новини
  • Спешно съобщение относно безопасността Инсулинови писалки NovoPen® Echo® 5
Спешно съобщение относно безопасността Инсулинови писалки NovoPen® Echo® 5
Важна информация за безопасността
 
До всички пациенти


Ново Нордиск установи, че държачът на патрони с инсулин в малък брой партиди от инсулиновите писалки NovoPen® Echo® може да се пропука или счупи, ако влезе в контакт с определени химични вещества, например някои почистващи препарати.
 
Ако писалка с пропукан/счупен държач на патрони бъде използвана, това може да доведе до прилагане на по-малка от очакваната доза инсулин и съответно до високо ниво на кръвната захар. Рискът да получите висока кръвна захар при използване на писалка със засегнат държач на патрони се оценява под 0,1 %, т.е. само при 1 на 1 000 пациенти кръвната захар ще се повиши заради употреба на засегнат от този проблем държач на патрони.
 
В България са разпространени 640 бр. NovoPen® Echo® от засегнатите партиди, както следва:
 
Продукт Партиден номер Количество, внесено в България:
NovoPen Echo EVG2915-2 160
NovoPen Echo EVG5699-A 160
NovoPen Echo FVG8132-5 160
NovoPen Echo FVG8414-A 160
 
Ако разполагате с писалка NovoPen® Echo® с партиден номер, който не е споменат по-горе, нямате основание за притеснение и можете да бъдете сигурни, че изделието ще работи по предназначение.
 
ВАЖНО:
Ако използвате писалка NovoPen® Echo® с един от гореизброените партидни номера регистрирайте данните си за контакт на:
http://www.novonordisk.com/
novopenecho5/bg_bg.html ,
за да смените стария държач на патрони с нов.

 
БА Диабет във Фейсбук