• Новини
Кой ръководи Националната програма за диабет?
Новосъздадена федерална комисия ще се стреми да подобри координацията между правителствените агенции на САЩ в отговор на епидемията от диабет. Както се вижда сега, десетките федерални агенции, които влияят върху диабета, не са задължени да сътрудничат, което води до пропуски в грижите и дублиране на усилия. За да се коригира това, законопроектът, подписан в закона в края на миналата година, учреди Националната комисия за клинични грижи (NCCC).
Комисията ще обедини основните заинтересовани страни от вътрешно и външно правителство - включително пациенти - за координиране на националната грижа за диабета. Те ще получат изчерпателна информация, за да консултират най-добре конгреса и секретаря по здравеопазването и човешките услуги по националните цели в областта на изследванията, лечението, застъпничеството и образованието. Предишните усилия за подобряване на координацията между правителствените агенции са имали значително въздействие. През 1975 г. Националната комисия по диабет доведе до значително увеличение на финансираните от правителството изследвания. Това включва ориентировъчния диабет за контрол и усложнения (DCCT) , което показва, че интензивното управление на глюкозата в кръвта намалява риска от очни, бъбречни и нервни заболявания.
Федералните агенции, които ще бъдат представени в новата комисия, са:
 • Центрове за медицински и медицински услуги (CMS)
 • Агенция за изследвания и качество в здравеопазването (AHRQ)
 • Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC)
 • Национална здравна служба (IHS)
 • Национални здравни институти (NIH)
 • Администрацията по храните и лекарствата (FDA)
 • Администрация на здравните ресурси и услуги (HRSA)
 • Службата за здраве на малцинствата (OMH)
 • Министерство на отбраната (DoD)
 • Отдел по въпросите на ветераните (VA)
 • Министерство на земеделието (USDA)
Допълнителни членове извън американското правителство ще включват ендокринолози на лекари, адвокати на пациентите, национални експерти по общественото здравеопазване и доставчици на здравни услуги, които не са лекари.
Комисията ще заседава два до четири пъти годишно и ще представи окончателни констатации и препоръки или в рамките на три години от първото заседание, или не по-късно от 2021 г., в зависимост от това кое от двете настъпи първо. Още не сме запознати с членството в комисията или с датата, на която тя ще се събере за първи път, но ще актуализира тази страница, докато научим повече.
БА Диабет във Фейсбук