• Новини
  • МНОГО ВАЖНО за всички диабетици, които се лекуват с тези инсулини

Насоки за подхода на  ООН при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращамe на Вашето внимание практическите ръководства, предоставени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания, които са преведени с любезното съдействие на Световната здравна организация (СЗО), която заедно с други организации в системата на ООН и организации на хората с увреждания, са изготвили насоки за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания, както следва: 1. Документ на СЗО относно спазване на правата на хората с увреждания при овладяването на пандемията на COVID – 19; 2. Документ относно социалните аспекти при справянето с кризата и използването на правозащитен и включващ подход спрямо хората с увреждания; 3. Документ относно укрепване и приспособяване на мерките за обществено здраве в преходните фази на COVID-19.

Приложение: съгласно текста (вижте прикачените файлове).

 

1. Писмо до организациите от НСХУ

2. Укрепване и приспособяване на мерките за обществено здраве в преходните фази на COVID-19

3.  ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАЩА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ЛИЦА С УВЕЖДАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗАТА С COVID-19

4. Грижа за хора с увреждания по време на епидемия от COVID-19

БА Диабет във Фейсбук