• Новини
 • МНОГО ВАЖНО за всички диабетици, които се лекуват с тези инсулини

Хронология на срещите :


 

 ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

28.10.2021

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждане за партньор в политиките си

 Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с БСП на 27 октомври 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания, и в нея още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт, Българска асоциация “Диабет“.

 

От страна на БСП в срещата участваха г-жа Корнелия Нинова, както и Георги Гьоков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева.

„В България има над 670 000 хора с увреждания, което представлява една огромна част от населението, която през годините беше често използвана и забравяна. Ние сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности и смятаме, че е нужна истинска стратегия и предвидимост в политиките за хората с увреждания.“, каза г-жа Веска Събева.

На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като нуждата от национална подкрепа на социалното предприемачество, липсата на достъпа среда, затруднения процес на взимане на шофьорска книжка и дори гласуване по време на избори на хората с увреждания.

По повод пандемичната криза, в която се намира страната ни Веска Събева обърна внимание на сериозното положение на хората с увреждания в ерата на Ковид-19: „Трябва да се предложи постковидна пътека за хората с увреждания максимално бързо. През изминалата година и половина починаха толкова много хората с увреждания в резултат на невъзможността на хората да стигнат до болница или медицинска грижа. Задължително е научните дружества и изследователски центрове и институции в България да дават становища как да се лекуват и ваксинират хората с различни видове заболявания.“

„Вие сте изключително значим партньор за нас. За нас като законодатели е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство в сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации и партньорство с вас, като национално представителни организации.“, каза г-жа Корнелия Нинова.

-------------------------------------------------           

През следващата седмица предстоят срещи с представители на „Изправи се БГ! Ние идваме“, КП ГЕРБ-СДС и ПП "Има такъв народ".

„Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.“, допълни Веска Събева.

Лице за връзка:

Веска Събева, заместник председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Тел: 0876951554, e-mail: ardebg@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

01.11.2021

Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, в продължение вече на 25 години е официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, днес ще се проведе среща с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ в 17.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. В срещата ще участва г-жа Деница Димитрова и се очаква да се включи и г-жа Мая Манолова, председател на коалицията. На срещата ще се обсъдят позициите, които ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ ще отстоява в областта на:

 • приобщаващото образование;
 • здравеопазването;
 • социалните услуги и подпомагане;
 • трудово и пенсионно законодателство;
 • други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

Сдруженията-членове на Националния съвет за хората с увреждания представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, поемат ангажимента да ги запознаят с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в България на съответните партии и кандидат-президентски двойки.

По време на срещите ще споделят натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и ще обсъдят политиките за повишаване на качеството на техния живот.

Следващата планирана среща ще се проведе с коалицията ГЕРБ – СДС на 2 ноември 2021, вторник, от 10:00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. От страна на ГЕРБ – СДС ще участват г-жа Деница Сачева и проф. д-р Костадин Ангелов.

Лице за връзка:

Веска Събева, заместник председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Тел: 0876951554, e-mail: ardebg@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

02.11.2021

Работеща Държавна агенция за хора с увреждания обещаха от коалицията ГЕРБ-СДС на национално представителните организации

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха с представители на коалицията ГЕРБ-СДС. В срещата участваха Деница Сачева – водач на листата в Добрич и бивш социален министър, проф. д-р Костадин Ангелов и Павел Савов.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания. „В България има над 670 000 хора с увреждания, което представлява една огромна част от населението, която през годините беше често използвана и забравяна. Ние сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности и смятаме, че е нужна истинска стратегия и предвидимост в политиките за хората с увреждания.“, каза г-жа Веска Събева.

„Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда“, каза Деница Сачева. 

Друга голяма заявка е изцяло нова система за социално подпомагане и нов кодекс за социална закрила, който да обединява цялото законодателство – Закона за социалното подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и други нормативни документи. Идеята социалните помощи да станат много по-целенасочени и да обхващат една сериозна група хора.

Ще продължи инвестицията в образователни технологии, средства и социални иновации. Предвижда се създаване на фонд за социални иновации към социалното министерство, където ще могат да кандидатстват както социални предприятия, така и хора с предприемачески дух.

„Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания, и ще продължим да го прави и в бъдеще. Смятаме че трябва да се развиват социални услуги и да се развива защитена заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора с увреждания – за да може наистина да има независим живот“, каза още Сачева.

Проф. Ангелов посочи като основен проблем реформите в ТЕЛК. „Имахме амбицията да направим процеса изцяло електронизиран, но трудността идва не от административното ни нежелание, а от хората, които работят в тази система – те са на сериозна възраст и имат сериозен проблем в работата с електронни устройства. Този вътрешен отпор беше труден за преодоляване.“

„Другият проблем е достъпът до здравеопазване на хората с увреждания. Пандемията показа, че най-уязвимите са най-лишени от здравеопазване. Голяма част от лечебните заведения на практика са недостъпни. Оказва се, че нашата здравна система обслужва с предимство здравите.“, кажа още той.

В срещата участваха още Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Асоциация на родителите на деца с увреден слух.

„Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.“, допълни Веска Събева.

Лице за връзка:

Веска Събева, заместник председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Тел: 0876951554, e-mail: ardebg@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

03.11.2021

„Продължаваме промяната“ заяви, че ще работи в партньорство с национално представителните организации на и за хората с увреждания

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с „Продължаваме промяната“ на 3 ноември 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания. „Агенцията за хората с увреждания трябва да стане държавна агенция и да функционира като един общ контролен орган, който да координира всички необходими дейности. В момента сме прикрепени към МТСП и проблемите на хората с увреждания се свързват само със социално подпомагане и помощи, а трябва да се работи в посока образование, трудова заетост, здравеопазване, достъпност, социални услуги и т.н. Считаме, че хората с увреждания имат нужда не от помощи, а от развитие, от участие в активната икономика и дори в политиката“, каза г-жа Веска Събева.

„Ние наистина познаваме проблемите на хората с увреждания и ги представляваме в България, затова смятаме, че чрез диалог и разговори можем да развиваме добро партньорство със следващото правителство и да предоставим своята дългогодишна експертиза. Досега по проблемите на хората с увреждания се работеше на парче, дори бих казала кампанийно и въпреки наличието на добри закони, те просто не се спазват.“, допълни още г-жа Събева.

„Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативната уредба, която да работи за вас наистина. Със сигурност ще работим заедно, в това мога да ви уверя.“, заяви Никола Минчев, юрист и представител на „Продължаваме промяната“. „Необходима е също тежка съдебна реформа и най-вече в прокуратурата, която към този момент е един ужасно централизиран орган“, допълни той.

„Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока. Убеден съм, че парите за вас не са отишли в правилната посока.“, каза д-р Вълкан Иванов от „Продължаваме промяната“.

Беше дадена и ясна заявка за нуждата от повишаване на нивото на ваксинация чрез масивна кампания. „Няма да направим ваксинацията задължителна, но трябва да убедим хората като им покажем ползите от нея и съответно рисковете, доколкото ги има“, допълни д-р Иванов

На срещата бяха повдигнати множество проблемни теми като нуждата от разширяване на трудовия пазар за хората с увреждания и интегрираните трудови колективи, увеличаването на бюджета на Националния план за действие по заетостта, увеличаване на бюджета на Агенцията за хората с увреждания, повишаване на заплащането на социалните работници и подобряване на условията им на труд, развитие на социалните услуги и поддържащите структури, стимулиране на приобщаващото обучение и др.

В срещата още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт.

Лице за връзка:

Веска Събева, заместник председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Тел: 0876951554, e-mail: ardebg@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ

Членове на Национален съвет за хората с увреждане към Министерски съвет

15.11.2021

Политическите сили и кандидат-президентски двойки заявиха своя дългосрочен ангажимент към проблемите на хората с увреждания в България

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведохме преди изборите поредица от срещи с кандидат-президентски двойки и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите, които ще отстояват в областта на:

 

 • приобщаващото образование;
 • здравеопазването;
 • социалните услуги и подпомагане;
 • трудово и пенсионно законодателство;
 • други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт на Министерски съвет, в продължение вече на 25 години сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

В рамките на 2 седмици проведохме срещи с представители на БСП, ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“, ИТН, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и кандидат-президентската двойка Анастас Герджиков-Невяна Митева. Със съжаление отбелязваме, че не успяхме да осъществим срещи с представители на Демократична България , ДПС и Възлаждане, както и с кандидат-президентските двойки Мустафа Карадайъ-Искра Михайлова, Лозан Панов-Мария Касимова и с настоящия президент Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова.

Срещите бяха председателствани от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания.

Представяме в обобщен вариант заявените ангажименти от страна на политическите сили за решаването на проблемите на хората с увреждания в България, развиването на дългосрочни и устойчиви политики и стабилни партньорски отношения с Националния съвет за хората с увреждане към Министерски съвет.

 

С водещата политическа сила, спрямо резултатите от проведените избори, „Продължаваме промяната“ проведохме 2 срещи с участието на Асен Василев, Никола Минчев и д-р Вълкан Иванов.

„Нека да помислим заедно как да подходим системно към проблемите, как да ги групираме, а не да се решават на парче и неефективно. Трябва да се анализира кои системи и начини на финансиране могат да се оптимизират. Много е важно да огледаме цялостно процесите и да видим как системно могат да бъдат решени наличните проблеми. За мен е ясно, че вие трябва да излъчите експертите които да начертаят маршрута за подобрение на политиките и тяхното изпълнение по отношение на хората с увреждания. В администрацията има липса на капацитет по ключови въпроси и нито един контролен орган не може да свърши нещата, така, както вие можете да ги насочите в правилната посока. Вашите членове трябва да участват във всички тематични срещи и в планирането на дейностите, тъй като вие познавате проблемите най-добре от всеки.“, каза Асен Василев.

„Пари има, въпросът е да се насочат в правилната посока. Убеден съм, че парите за вас не са отишли в правилната посока.“, каза д-р Вълкан Иванов от „Продължаваме промяната“.

Ще използваме вашата експертиза, за да направим нормативната уредба, която да работи за вас наистина. Със сигурност ще работим заедно, в това мога да ви уверя.“, заяви Никола Минчев.

 

На срещата с коалицията ГЕРБ-СДС участваха Деница Сачева, проф. д-р Костадин Ангелов и Павел Савов.

Ще работим за изграждане на Държавната агенция за хора с увреждания на директно подчинение на Министерския съвет, за да координира дейността във всички посоки – здравеопазване, образование, социални услуги, пазар на труда“, каза г-жа Деница Сачева. „Винаги сме насърчавали защитената заетост за хора с увреждания, и ще продължим да го прави и в бъдеще. Смятаме че трябва да се развиват социални услуги и да се развива защитена заетост за хората с увреждания и насърчаване на повече работодатели да наемат хора с увреждания – за да може наистина да има независим живот“, каза още тя.

От коалицията ГЕРБ-СДС заявиха, че са заложили продължаване на инвестициите в изграждането на модерни социални услуги и в повишаване на качеството им и че предвиждат създаването на стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера, в която ще бъдат разписани кариерното развитие и по-доброто заплащане на социалните работници и служителите в услугите. Заявиха и решимост за цялостна реформа на социалната система, така че да се подкрепят по-целенасочено и ефективно хората с увреждания.

 

В срещата с представители на БСП участваха г-жа Корнелия Нинова, както и Георги Гьоков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева.

Вие сте изключително значим партньор за нас. За нас като законодатели е важно да има постоянно, трайно и предвидимо законодателство в сферата на хората с увреждания и тези закони да се приемат само след консултации и партньорство с вас като национално представени организации.“, каза г-жа Корнелия Нинова.

 

По време на срещата с ИТН от стана на политическата формация бяха представени Виктория Василева, Теодора Пенева, Цветан Предов и Манол Манолов.

Основният проблем, който намираме в политиките за хората с увреждания е ниската достъпност на услуги и подпомагане, както и ниската ефективност. Много хора от тези 670 000 души с увреждания в България остават необхванати от услугите и подпомагането. Мислим, че и самата държава не е наясно с потребностите на хората с увреждания. ТЕЛК не е индикатор за това какви са потребностите. Смятаме за належащо да се поставят основите на адекватна система за оценка на индивидуалните потребности и съответно услугите да са в синхрон с тях. Трябва да се предприемат административни и законодателни реформи, но със сигурност бихме вървели в посока към индивидуализиране на подкрепата. Нужни са и много по-ефективни регистри“, каза г-жа Теодора Пенева.

 

От страна на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ на срещата с нас беше представена Деница Димитрова, която също заяви ангажимента на политическата сила за партньорство и съвместна работа с национално представителните организации на и за хора с увреждания.

 

Единствената кандидат-президентска двойка, която се отзова на нашата покана за среща, бе тази на Анастас Герджиков-Невяна Митева.

Трябва да се опитаме да започнем дискусия по законодателството и цялостна оценка на законодателството. Президентството е институция, която може да провокира дискусии преди приемането на закони по важните теми – така можем да стимулираме подобряване на качеството на законите. Ние трябва да създадем комуникационна платформа, информационен канал, по който да комуникираме и да обменяме информация по темите, свързани с хората с увреждания в България. Президентството е институцията, която трябва да повдига дебати по значимите теми обсъждане“, каза проф. Герджиков.

Във ваше лице, ние като кандидат-президентска двойка, виждаме своя естествен партньор – вашите теми са приоритетни за нас.“, каза г-жа Невяна Митева.

В срещите участваха Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекреация, интеграция и спортq българска асоциация за невромускулни заболявания и др.

Лице за връзка:

Веска Събева, заместник председател на Националния съвет на хората с увреждания и председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Тел: 0876951554, e-mail: ardebg@gmail.com

БА Диабет във Фейсбук