• Новини
  • Писмо от една жена с диабет до министър Москов, описващо АБСУРДИТЕ на българското здравеопазване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ  ОТ УКРАЙНА   С ДИАБЕТ

В отговор на многобройните запитвания от хора с диабет - бежанци от Украйна, които получаваме на страницата ни във Фейсбук и на мейла на Асоциацията информираме, че на свое заседание от 10 март 2022 г. Управителния съвет на БАД взе решение сдружение "Българска Асоциация Диабет" да вземе участие в инициативи по оказване на помощ на бежанците от Украйна, страдащи от диабет, които ежедневно пристигат в страната ни. 
Изпратихме писмо до Министерство на здравеопазването, Национална здравно-осигурителна каса и Държавна агенция за бежанците с искане да получим информация как ще бъдат осигурявани страдащите от диабет с лекарствени продукти и медицински консумативи. Все още нямаме официален отговор на НЗОК на нашето писмо за процедурата и всички стъпки за постигане на покритие по здравна каса на медицинските грижи, медикаменти, инсулин и помощни средства за хора с диабет, бежанци от Украйна.
Затова на базата на частичната информация, с която разполагаме, съветваме всички да се свържат с общопрактикуващ лекар на територията на съответното населено място, който да ги насочи към специалист ендокринолог за уточняване на лечението, оформяне на протоколи за отпускане на инсулин/ лекарства, консумативи за измерване на кръвна захар и последващо издаване на рецепти, които са частично или напълно покрити по здравна каса, както за българските граждани.
 
Прилагаме линк с информация за публикуваното и обнародвано в Държавен вестник от 26 април 2022 г. решение на Народното събрание за законопроект за промени в Закона за здравното осигуряване, които промени се отнасят за лицата, които имат статут на предоставена временна закрила в България. Получилите такъв статут бежанци ще имат същите права като здравноосигурените български граждани.
 
 
Оставаме на линия за помощ на спешно нуждаещите се от инсулин, медикаменти и консумативи, докато се решат окончателно процедурните казуси по осигуряване на медицинските грижи и лекарствата за диабетиците -бежанци от Украйна  в България

 

Национално представително сдружение с нестопанска цел "Българска Асоциация Диабет"
тел.02 931 07 79, факс - 028326175,  www.badiabet.com 
БА Диабет във Фейсбук