• Новини
  • Писмо от една жена с диабет до министър Москов, описващо АБСУРДИТЕ на българското здравеопазване

ЛИПСА НА ОЗЕМПИК ПИСАЛКА 1 МГ ПО АПТЕКИТЕ

 от: Т. Р.  

  Дата: 27.07.2022 16:27:44

Здравейте, моля за информация къде мога да намеря предписан по здравна каса ОЗЕМПИК ПИСАЛКА 1 мг в София? Вече втори ден обикалям аптеките и я няма никъде. Кка следва да се процедира ако я няма никъде? Има ли заместител? Личния лекар може ли да го изпише?
 
Отговор от НЗОК   Дата: 27.07.2022 16:37:22
Във връзка с постъпващи запитвания  от пациенти на терапия  с лекарствения продукт Ozempic solution for injection INN Semaglutide  относно  липсата му в аптечната мрежа, НЗОК изиска отговор от  притежателя на разрешение за употреба (ПРУ) Novo Nordisk A/S Дания.  В отговора си ПРУ предостави телефонен номер  към Българския фармацевтичен съюз, на който пациенти могат да се обаждат, ако не успяват да намерят продуктите на Novo Nordisk в аптечната мрежа. Телефонният номер е:  0700 300 45.
Затвори
БА Диабет във Фейсбук