ВАЖНО !

Важно - от "Ново Нордиск"
(Заредени с инсулини аптеки -
http://www.novonordisk.bg/documents/article_page/document/ZaredeniApt.asp 
)

На вниманието на хората с диабет, лекувани с NovoMix 30 FlexPen и Insulatard NovoLet.
 
Поради отсъствието на тези два лекарствени продукта от Лекарствения списък, които НЗОК заплаща, Ново Нордиск ще осигури животоподдържащото лечение на пациентите, лекувани в момента с тези два инсулина по следния начин:
 

 

    1. NovoMix 30 FlexPen-ще бъде доставян безвъзмездно
 
Хората с диабет, които са на лечение с NovoMix 30 FlexPen следва да се обърнат към лекуващия ги ендокринолог и/или общопрактикуващ лекар, за да получат рецепта за безвъзмездно получаване. Пациентите трябва да носят стария Протокол и Рецептурна книжка, с които да удостоверят лечението си.
 
  2. Insulatard NovoLet се заменя с   Insulatard Penfill   за писалката NovoPen 4
 
От 01-ви юни Insulatard NovoLet няма да бъде предлаган. Същият инсулин ще бъде наличен в пенфили (пълнители) за писалка НовоПен 4. Хората с диабет, които са на Insulatard NovoLet, следва да се обърнат към лекуващия ги ендокринолог за издаване на нов Протокол за лечение със същия инсулин и да получат новата си писалка за инжектиране.
 
БА Диабет във Фейсбук