За ЛАНТУСА

Становище на Американската диабетна асоциация относно проучвания, публикувани в Diabetologia’

 

За незабавно публикуване

 

Противоречиви и неубедителни проучвания; Не се налага пациентите да спират инсулина си; те трябва да се консултират с лекуващия лекар!

 

Alexandria, VA (26 юни, 2009) Diabetologia, списанието на Европейската асоциация за проучване на диабета (EASD), публикува днес серия от статии, проучващи възможна връзка между инсулин гларжин (търговско име: Lantus) и рак. Откритията от тези научни статии са противоречиви и неубедителни и Американската диабетна асоциация предупреждава за свръхреакция до появата на повече информация.

 

Четири различни популационно-базирани проучвания бяха докладвани и публикувани в Diabetologia, като данните в тях са противоречиви и объркващи. До появата на повече информация, Американската диабетна асоциация съветва пациентите, приемащи инсулин, да не го спират.

 

За пациенти, приемащи гларжин и обмислящи смяната му с друга форма на инсулин, данните от тези проучвания не изясняват дали някои видове инсулин увеличават риска от рак повече, отколкото други видове.

 

Пациентите, загрижени за тези проучвания или за инсулиновия си режим, трябва да се посъветват с лекуващия лекар и не трябва да спират приема на инсулин въз основа на съобщаваните тук открития.

 

Инсулинът e хормон, произвеждан нормално в панкреаса, който помага на организма да използва глюкозата за енергия. Всички хора с диабет тип 1 имат нужда от инсулин, за да живеят; много пациенти с диабет тип 2 също се нуждаят от инсулин, за да контролират нивото на кръвната захар.

 

Инсулин гларжин, широко използван от 2000 година, е изкуствена форма на инсулин, която се прилага веднъж дневно.

 

 

Американската диабетна асоциация (ADA)

Американската диабетна асоциация (ADA) води битката срещу ужасните последствия от диабета и се бори за тези, засегнати от болестта. Асоциацията финансира научни изследвания за предотвратяването, лечението и ограничаването на диабета; осигурява обслужване на стотици общини; предоставя обективна и правдоподобна информация; и дава гласност на тези, лишени от правата си заради диабета. Създадена през 1940, мисията ни е да предотвратяваме и лекуваме диабета и да подобряваме живота на всички хора, засегнати от болестта. За повече информация, моля свържете се с Американската диабетна асоциация на 1-800-DIABETES (1-800-342-2383) или посетете www.diabetes.org.

 

Информацията и от двата източника е достъпна на английски и испански език.

 

 

 

Инсулин гларжин и рак:      Въпроси и отговори

 

Подготвено от Американската диабетна асоциация

30 юни, 2009

 

 

На 26 юни 2009 (петък), Diabetologia, списанието на Европейската асоциация за проучване на диабета (EASD), публикува данни от четири проучвания, предполагащи възможна връзка между бавнодействащия инсулинов аналог, инсулин гларжин (търговско име: Lantus®) и рак.? Откритията от тези научни статии са противоречиви и неубедителни и Американската диабетна асоциация предупреждава за свръхреакция до появата на повече информация.

 

Въз основа на откритията, съобщени в тези проучвания, Американската диабетна асоциация насърчава диабетиците да не спират да приемат инсулина си или да променят курса на лечение, без преди това да са се консултирали със здравен специалист.

 

Американската диабетна асоциация е подготвила следния списък с въпроси и отговори, за да предостави повече информация по този въпрос.

 

Какво представлява инсулин гларжин и защо се използва за лечението на диабет?

Инсулин гларжин (търговско име Lantus®) е предназначен за възрастни с диабет тип 2 или за възрастни и деца (над 6-годишна възраст) с диабет тип 1, които се нуждаят от бавнодействащ инсулин за контрола на високите нива на глюкоза (захар) в кръвта.

 

Инсулин гларжин е широко използван от 2000 година и е аналог (изкуствена форма) на човешкия инсулин, прилаган веднъж дневно. Има сходна на човешкия инсулин структура, но е модифициран да се резорбира по-бавно и също така снижава нивата на кръвна захар.

 

Каква е връзката на инсулин гларжин с рака?

Всички форми на инсулин понижават кръвната захар, но също така имат свойства на растежни фактори, стимулирайки клетъчния растеж. Нивото на кръвната захар се понижава, когато инсулинът и инсулиновите аналози се свържат с рецептор за растежен фактор по повърхността на клетката. Човешкият инсулин и някои инсулинови аналози не се свързват добре с рецептора за растежния фактор, но инсулин гларжин се свързва по-здраво за този рецептор, отколкото човешкия инсулин или други аналози.

 

На 26 юни 2009, бяха публикувани поредица от научни статии онлайн в Diabetologia, списанието на Европейската асоциация за проучване на диабета (EASD), предполагащи възможна връзка между инсулин гларжин и рак.? В тези съобщения, четири различни популации са били изследвани (Германия, Швеция, Шотландия и Англия), за да се определи дали приемането на инсулин гларжин може да бъде свързано с развитието на рак.? Тези проучвания на големи бази данни от пациенти бяха проведени, за да сравнят честотата на рак при пациенти, приемащи гларжин, в сравнение с тези, приемащи други видове инсулин.

 

Как е било проведено това проучване?

Проучването е направено, посредством преглед на бази данни от пациенти, приемащи инсулин във Великобритания, Германия, Швеция и Шотландия, за да се оцени дали има връзка между вида инсулин и случаите на рак.

 

 • Едно от тези проучвания, от Великобритания, не установи повишаване на риска от рак с гларжин, в сравнение с други видове инсулин.

 

Останалите проучвания показаха противоречиви данни.

 

 • Две проучвания, от Швеция и Шотландия, не установиха повишаване на цялостния риск от рак при лечение с гларжин. Въпреки това, и двете проучвания предполагат, че гларжин, използван без други инсулини, е свързан с повишен риск от рак на гърдата (проучването от Швеция) или с рак по принцип (проучването от Шотландия). При тези, които приемат гларжин с друг инсулин, например с бързодействащи инсулини, не се наблюдава повишаване на риска от рак. Авторите и на двете проучвания предполагат, че тези открития, при пациенти само на гларжин, могат да се дължат на съвпадение.
 • Четвъртото проучване, от Германия, не установи повишаване на цялостния риск при лечение с гларжин, в сравнение с други инсулинови форми, но когато данните бяха коригирани за инсулинова доза, се оказа, че за дадена дневна доза инсулин, пациентът на гларжин е с по-висок риск от рак, отколкото пациента на същата доза от други форми на инсулин.

 

Изследователите на свой ред отбелязват, че проучванията имат ограничения, което затруднява доста определянето на директна връзка между риска от рак и инсулинолечението или други фактори, които могат да повлияят риска от развитие на рак или пък кой вид инсулин е предписан (като например възраст, пол, затлъстяване и други заболявания или приемани лекарства).

 

Важно е да се отбележи, че тези проучвания не включва рандомизирани, контролирани изпитвания на инсулин гларжин, спрямо други форми на инсулин. Данните от рандомизирани, контролирани изпитвания имат по-голяма тежест, отколкото тези от проучвания-наблюдения, защото всеки пациент в рандомизирано изпитване има равна възможност да получи гларжин или инсулин, използван за сравняването. До този момент няма доказателства от рандомизирани изпитвания, които да показват, че употребата на гларжин е свързана с повишен риск от рак. Все пак, такива проучвания трябва да са доста големи и да продължават повече време, за да дадат окончателен отговор.

 

Пациентите, загрижени за тези проучвания или за инсулиновия си режим, трябва да се посъветват с лекуващия лекар и не трябва да спират приема на инсулин въз основа на съобщаваните тук открития.

 

Има ли връзка между инсулин и рак?

Възможността за връзка между инсулин и рак е била проучвана от много години насам. Въпросът е сложен, тъй като високи нива на инсулин в кръвта (поради инсулиновата резистентност) са свързани със затлъстяване и преждевременно остаряване, които са рискови фактори за рак. До този момент, няма убедителни данни, които да показват, че инжектираният инсулин причинява рак.

 

Водеща причина за смърт ли е ракът при диабетиците?

Не. Ракът не е водещата причина за смърт при диабетиците.

Най-тежките животозастрашаващи последици от диабета са сърдечни заболявания и инсулт, които поразяват диабетиците два пъти по-често от останалите хора. Всъщност, двама от трима диабетици умират от инфаркт или инсулт. Диабетиците също са с повишен риск от други усложнения като бъбречна недостатъчност, загуба на зрение или ампутация.

 

Ето защо, за диабетиците е важно да контролират тяхното АВС на диабета:

 • А означава А1С (критерий за средната стойност на глюкозата). Повечето диабетици трябва да си изследват А1С поне два пъти годишно. Това изследване показва добре ли е контролирана кръвната захар през последните 2-3 месеца. Американската диабетна асоциация препоръчва повечето диабетици да се стремят да постигнат А1С под 7%, което се равнява на средно ниво на глюкозата под 154 mg/dl.
 • В означава кръвно налягане (от англ. blood pressureб. пр.). Диабетиците често имат и високо кръвно налягане, което води до допълнително натоварване на сърцето и повишава риска от заболявания на сърцето, бъбреците и инсулт. Американската диабетна асоциация препоръчва повечето диабетици да поддържат нивата на кръвно налягане под 130/80 mmHg.
 • С означава холестерол (от англ. cholesterol – б. пр.). Диабетиците често имат високи нива на холестерол и трябва да се изследват, за да се провери дали нямат твърде високо количество от „лошия” холестверол (LDL), както и какво е нивото на „добрия” холестерол (HDL). Асоциацията препоръчва повечето диабетици да поддържат нивата на LDL под 100 mg/dl. Хора, които са прекарали инфаркт или инсулт трябва да се опитат да поддържат тези нива дори по-ниски, около или под 70 mg/dl.

 

Какво преставлява инсулинът и каква роля играе в терапията на диабета?

Инсулинът е хормон, произвеждан нормално от панкреаса, който помага на организма да използва глюкозата като източник на енергия. Всички хора с диабет тип 1 се нуждаят от инсулин, за да живеят, защото не могат да произвеждат собствен инсулин. Много хора с диабет тип 2 също имат нужда да приемат инсулин, за да контролират нивото на кръвната захар.

 

Има много различни инсулини за много различни случаи и начини на живот. Има повече от 20 вида инсулини, продавани в САЩ. Тези инсулини се различават по начина на производство, начина им на действие и цената. Инсулинът се получава в лабораторни условия, за да бъде идентичен или подобен на човешкия инсулин или се добива от животни (прасета или крави). Наличността на животинския инсулин в бъдеще е несигурна.

 

Какви са различните видове инсулин?

 • Бързодействащите инсулинови аналози, като инсулин лиспро (търговско име Humalog), инсулин аспарт (търговско име Novolog) или инсулин глулизин (търговско име Apidra), започват да действат около 5 минути след инжектиране, пик след около час и продължават да действат за 2 до 4 часа.
 • Обикновен човешки инсулин (търговски имена Humulin R, Novolin R, Relion R) обикновено достига кръвотока до 30 минути след инжектиране, с пик някъде от 2 до 3 часа след инжектиране и е ефективен за около 3 до 6 часа.
 • Интермедиерният човешки NPH инсулин (търговски имена Humulin N, Novolin N, Relion N) обикновено достига кръвотока за около 2 до 4 часа след инжектиране, с пик 4 до 12 часа по-късно и е ефективен за около 12 до 18 часа.
 • Бавнодействащите инсулинови аналози гларжин (търговско име Lantus) и детемир (търговско име Levеmir) достигат кръвотока за 6 до 10 часа след        инжектиране, имат слаб пик и са ефективни обикновено за 20 до 24 часа.
 • Инсулиновите смеси (човешки NPH и обикновен, или NPH и бързодействащи аналози) могат да бъдат полезни за хора, които се затрудняват да изтеглят инсулин от два флакона и да четат правилните указания и дози. Те са полезни също за онези, които имат отслабено зрение или си служат лошо с дясната ръка и представляват удобство за хора, чийто диабет е стабилизиран с тази комбинация.

 

Какви са някои от характеристиките на инсулина, които е важно да бъдат разбрани?

Ключови характеристики на инсулина са начало, пик и продължителност на действие.

·         Началото е времето, преди инсулинът да достигне кръвотока и да започне да понижава кръвната захар.

·         Пикът е времето, през което инсулинът достига максимума на понижаване на кръвната захар.

·         Продължителността е времето, за което инсулинът продължава да понижава нивото на кръвната захар.

 

Трябва ли да спра да приемам инсулина си, като се има предвид тези данни?

Не. Не спирайте да взимате инсулин. Няма непосредствена опасност за Вас, ако в момента употребявате или сте употребявали инсулин гларжин.

 

Ако имате въпроси за Вашия инсулинов режим, съветваме Ви да говорите с лекар, за да откриете кое би било най-добре за лечението на диабета Ви. Това може да бъде особено вярно, ако имате фамилна обремененост за рак или ако преди сте имали онкологични заболявания. Докато има и други варианти, които може да разгледате, важно е Вие и Вашия лекар да обсъдите рисковете и ползите от промяна на инсулина.

 

Какво е посланието на Американската диабетна асоциация към пациентите във връзка с това с съобщение?

Американската диабетна асоциация предупреждава диабетиците да не се тревожат и да не тълкуват откритията от това съобщение. До появата на повече информация, асоциацията съветва пациентите, приемащи инсулин, да не спират лечението си.

 

Американската диабетна асоциация призовава научната общественост, производителите на инсулин и регулаторните органи, като FDA, да продължат да проучват този въпрос. За повече информация относно становището на асоциацията, вж. становище.

 

 

За повече информация относно диабета, моля свържете се с Американската диабетна асоциация на 1-800-DIABETES (1-800-342-2383) или www.diabetes.org.

 

 

 

БА Диабет във Фейсбук