• Новини
  • МНОГО ВАЖНО за всички диабетици, които се лекуват с тези инсулини

Ниво на А1с над 5.4% е сигнал за неоткрит диабет тип 2!

Клуб D, Декември 2008 г.


При хора с рискови фактори за диабет тип 2, установяването на ниво на гликиран хемоглобин (А1с) над 5.4% може да бъде сигнал за неоткрит диабет и особено за преддиабет, показаха резултатите от проучване.

При наличие на рискови фактори за диабет, установяването на ниво на А1с равно или по-високо от 6.1% е почти сигурен показател за недиагностициран диабет, смятат неговите автори.

Измерването на А1с може да бъде ефективен метод за намаляване на случаите с недиагностициран диабет при хората с рискови фактори за заболяването.

Рискови фактори са: възраст (над 45 години), голяма обиколка на талията (коремно затлъстяване), фамилна предразположеност към диабет тип 2, анамнеза за гестационен (по време на бременност) диабет или раждане на едър плод, артериална хипертония, повишени триглицериди и нисък „добър“ (HDL, ЛПВП) холестерол.

За разлика от измерването на кръвната глюкоза на гладно, нивото на А1с не зависи от това дали сме гладували за период от осем часа преди теста. Резултатът при изследване на А1с показва каква средна стойност на кръвната глюкоза сме поддържали през предшестващите три месеца.

Американските ендокринолози препоръчаха измерването на А1с да се използва като водещ метод за откриване на хората с повишен риск за диабет. При хора с умерен или висок риск – изследването на А1с може да бъде начален тест за установяване на недиагностициран диабет.

Нивото на А1с е сигнал за неоткрит диабет при хора с повишен риск за заболяването:

- стойност =/>6.5% е сигурен критерий за поставяне на диагнозата захарен диабет

- стойност =/>6.1% налага потвърждаване на диагнозата чрез измерване на кръвна глюкоза на гладно

- при стойности между 5.5% и 6% може да се изключи диабет при хора с умерен риск, но не и при тези с висок риск .

БА Диабет във Фейсбук