НОЩНА  КЛИНИКА  ЗА  ДИАБЕТИЦИТЕ  ОТ  БЕРЛИН  И  ОКОЛНОСТИТЕ

Автор - проф. Мария Дамянова 

 

Нощната клиника за диабетици функционира в поликлиниката на Шарлотенбург- Берлин. Тук се приемат диабетици, които не желаят болнично лечение за решаване на своите проблеми, с които те не са в състояние де се справят. Обучението трае 5 или повече дни в зависимост от решаване на проблемите.
В края на работния ден пациентите постъпват в клиниката и веднага се провежда индивидуален разговор с лекаря върху трудностите причина за постъпването в клиниката. Въпросите най-често се отнасят до лечението на заболяването, именно високите сутрешни кръвно-гликемични стойности, чести нощни хипогликемии, преминаване на лечение с помпа, главно при бременни пациенти, невъзможност за правилно пресмятане на хранителните съставки и др.

Около 18 часа в деня на постъпването, всички диабетици вечерят заедно, през което време се  дискутират въпросите около хранителния режим, като пациентите с дълъг диабетен стаж споделят своя опит. 22 часа е времето за сън. През  цялата нощ дежурната сестра определя през 2 часа кръвната глюкоза - важен показател откриващ нощните хипогликемии , които могат да бъдат причина за високите гликемии през ранните сутришни часове.След закуска пациентите напускат клиниката, за да се явят отново в края на работния ден.                                                                                                         

Въз основа на получените резултати от 5 дневния престой в нощната клиника, пациент и лекар правят анализ на нощните кръвно-захарни колебания и евентуални корекции на лечението.

Престоят в нощната клиника се заплаща от здравната каса въз основа на документ издаден от личния лекар.

Опитът на Берлинската нощна клиника заслужава внимание  и евентуално прилагане и у нас за пациенти с трудно овладяване на обменните нарушения, с оглед отдалечаване на съдовите усложнения.

 

БА Диабет във Фейсбук