Ефектите на Samento са недоказани  при пациенти с диабет тип 1!

 

Samento (Caменто) съдържа алкалоиди от Uncaria  tomentosa  (диворастящ в горите на Амазония котешки нокът).  Производителите на Caменто (капсули и течен екстракт) претендират, че този продукт  е  „най-мощният  растителен имуностимулатор  и  имуномодулатор, известен досега”.

Какво  е  становището  на  медицинската наука по този въпрос?  Няма  достатъчно  научни  доказателства  за  ефективност  на  Uncaria tomentosa  (Uncaria  guianensis)  в  лечението на което и да е било заболяване, включително артрит, HIV/СПИН (про-тиворечиви данни) или рак.

Изследвания  при  лабораторни  животни и малки проучвания при хора са установили  вероятни  ползи  от  растението при остеоартрит и ревматоиден артрит, но до момента не е проведено голямо  рандомизирано  плацебо-контролирано проучване.

В лабораторни изследвания Uncaria tomentosa стимулира част от имунната  система,  но  не  е  доказано,  че  намалява  възпалението  или  повишава имунитета при хора. Не е установено, че растението е ефективно при специфични видове рак, нито какво е него-вото влияние върху туморната генеза (не могат  да  бъдат  направени  препоръки  за  приложението  му  при  пациенти с неоплазии), нито дали взаимодейства с някои имуносупресори или други медикаменти.

Primum  non  nocere!  Профилът  на безопасност на Саменто при хора със заболявания  на  автоимунната  система,  включително  диабет  тип  1,  множествена  склероза  и  системен  лупус еритематозус,  е  неизвестен  –  не  са проведени специфични проучвания в тази област.

При пациенти с лупус има докладвани случаи на остра бъбречна недостатъчност,  свързани  с  приложението  на това  растение.  То  е  противопоказано по време на бременост и кърмене (традиционно тази билка е  използвана като абортив)!

В редакцията има запитвания на родители по повод на предписване на Саменто при деца с диабет тип 1 от лекари-педиатри! Колеги, не е ли по-безопасно да се борим с предиспозицията  към  вирусни  инфекции и бактериални усложнения при тези случаи като подобрим контрола на кръвната глюкоза и препоръчаме  сезонното  противогрипно  ваксиниране?

(Препечатано от списание „Доктор Д” – брой 3 (47), Есен 2009 )

БА Диабет във Фейсбук