• Полезно

Каква е процедурата, за преминаване от една на друга помпа.

Каква е процедурата, за преминаване от една на друга помпа.

Няма нищо страшно и трудно.

1. Уговаряте се, с представител на новата помпа, за обучение и поставяне на помпата.

2. Записвате час, в отделението, за смяна на протокол.

3. Отивате в здравна каса, със старият и новият протокол и документите издадени от отделението. Там подпечатват новия и анулират стария. Може старият, да е още валиден и за това го анулират.

Прочети още

КАКВО ЗАПЛАЩА НЗОК ЗА ДИАБЕТА ?

КАКВО ЗАПЛАЩА НЗОК ЗА ДИАБЕТА ?
За всички хора с диабет, които се интересуват какво им се полага от НЗОК за извънболнично лечение и самоконтрол и каква е процедурата и необходимите документи за кандидатстване пред РЗОК за отпускане на медицински изделия за САМОКОНТРОЛ на кръвната захар:
  1. doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – 04 юни 2018г.
  2. xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.) в сила от 01 април 2018 г. 

Прочети още

Д-р Рагнар Ханас - "Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора"

Д-р Рагнар Ханас - "Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора"
избрани глави от книгата на шведския лекар публикувани в  
Блога на СВЕТЛАНА .

 

 

МНОГО ПОЛЕЗНИ РЪКОВОДСТВА ЗА КОНТРОЛ НАД ДИАБЕТА

МНОГО ПОЛЕЗНИ РЪКОВОДСТВА ЗА КОНТРОЛ НАД  ДИАБЕТА  - 
(Благодарим за превода на К. Стефанов и съпругата му):

Блогът на Светлана

В помощ на децата с диабет и на техните родителите


1. Книга "Диабет - Тип 1" - обучаващо пособие за хората със захарен диабет
2. Как работи Вашият организъм - ДИАБЕТ
3. Ръководство за добро регулиране на диабета на базата на средната стойност, стандартното отклонение, коефициента на вариация  и вариабилноста  на кръвната глюкоза.
4. Когато говорим за усложнения, трябва да говорим за "РИСК"
5. Време в целевата зона - КАКВА Е ПОСТИЖИМАТА ЦЕЛ ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ ?

6.  Диета с ниско съдържание на въглехидрати при деца с диабет тип 1
7. Книги за диабет тип 1
8. Статии за диабета

РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК И ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК И ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ
Публикувано Публикувано от: Пациентски вестник

Асен ГеоргиевВ началото на всяка година е времето,когато се реализират данъчните и други облекчения на тези,които имат решения на ТЕЛК с определена 50 и повече процента намалена работоспособност/ да не забравяме,че изразът“инвалидност“ вече е само общоразговорен . По този повод ще припомним регламента в това отношение.

При решение на ТЕЛК, извън наличието или не на пенсия определянето на проценти над 50 на сто дава няколко ежегодни възможности

  1. Данъчните облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предишната година.За изчисляването на тези данъци се образува т.н. годишна данъчна основа /чл. 17 /,която включва доходите от :

-Трудови правоотношения / чл. 25 /. Те са 10 вида, описани в пар. 1 т. 26

– Стопанска дейност на физически лица,нерегистрирани като търговци / чл. 30 /. В тях не се включват социални плащания.

  • Наеми и др. / чл. 32 /

  • Продажби на имущество / не само на имот /- разликата между придобивна и продажна цена /чл. 34 /.

  • Обезщетения , награди , дивиденти , лихви и всякакви други / чл. 36 /.

В годишната данъчна основа обаче не се включват много доходи, описани в 29 точки на чл. 13 от ЗДДФЛ като необлагаеми- т.е за тях поначало не се дължат данъци.

Прочети още

ДОКУМЕНТИ И РЪКОВОДСТВА ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА

ДОКУМЕНТИ  И  РЪКОВОДСТВА  ЗА  ПО-ДОБЪР  КОНТРОЛ  НА  ДИАБЕТА

1. ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    (актуални към 01.01.2016 г.)

2. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСЛОВНО ЗДРАВЕ  (проф. МАРИЯ ДАМЯНОВА  - 2011)

Прочети още

Профилактични прегледи при ЗОЛ над 18 години

Профилактични прегледи при ЗОЛ над 18 години  
Въпрос до НЗОК от: Красимир Танев Пенчем
Дата: 26.05.2016 12:48:09
В приложение №8 за профилактичните прегледи е указано, че при мъже над 50 г. се извършва изследване на PSA веднъж на две години. Същевременно в последния ред на таблицата относно мъже над 65 г. са указани определен набор изследвания, но вече без PSA. Как следва да бъдат тълкувани тези указания ? Правилно ли е да се счита, че изследването на PSA се извършва само в периода от 50 до 65 годишна възраст или следва да се приема, че се извършва до края на живота.