• Полезно
  • Д-р Рагнар Ханас - "Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора"

ДИАБЕТНИ ГРУПИ ВЪВ ФЕЙСБУК 

Тук можете да намерите ценни съвети, информация и споделен опит  за проблемите на диабета, диабетните усложнения, самоконтрола, лечението и съвременните технологии за неговото ефективно лечение, самоконтрол и поддържане

 

 

 

 

 

 

  •  

Прочети още

50 години живот с диабет 

Здравейте,

Казвам се Адриан Стоев, доктор съм по педагогика и вече от близо 50 години имам диабет тип 1.  С това изложение искам да покажа на всички деца, младежи и възрастни с диабет тип 1, както и на техните близки, че с добре контролиран диабет може да се живее пълноценно и човек да постигне своите цели и мечти в живота. За целта ще ви разкажа накратко през какви трудности е трябвало да преминем навремето всички хора с диабет. Ще се убедите, че повечето от тези трудности до голяма степен вече са преодолени чрез бързото развитие на диабетологията, фармацията и диабетните технологии през последните 50 години, както и под съвместния натиск на диабетните организации, лекарите и гражданското общество…

 

Да започваме:  

Прочети още

Лечение на захарен диабет тип 1 при деца и юноши

Проф. Д-р М. Дамянова

Каква е основната цел и стратегията на инсулинолечението? Инсулиновият дефи­цит е крайъгълният камък, върху който се изграждат основните стълбове на лечение при деца и юноши диабетици. Комплексното лечение на захарен диабет тип 1 в общата практика, включва:
♦ Инсулин;
♦ Хранителен режим;
♦ Двигателна активност;
♦ Обучение за самоконтрол.

Това лечение продължава цял живот и тази горчива истина се казва на родителите и пациентите от ОПЛ или от специалиста педиатър, респ. ендокринолог, още при поставяне на диагнозата.

Прочети още

Дълъг живот без усложнения. Пример за носители на медал Joslin

медал_на_джослин_-_2jpg.jpg

Благодарение на най-новите технологии и изследвания в областта на диабета животът на хората може да бъде пълноценен и щастлив. Героите, които са получили медала Jocelin, доказват, че качеството на компенсацията е крайъгълният камък за поддържане на здравето.

 

Прочети още

НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР

"Създадената през октомври 2013 г. работна група е с председател националния консултант по ендокринология и болести на обмяната проф.  Сабина Захариева, дмн и в нея са включени национален консултант по детска ендокринология и болести на обмяната, хабилитирани лица – ендокринолози и специалисти по социална медицина и здравен мениджмънт, педиатри, директори на дирекции в МЗ, началници на отдели и държавни експерти в МЗ, съветник на министъра на здравеопазването, представители на национални асоциации на диабетно болните и външни експерти по електронни технологии. По-късно в работата са включени представители на НЗОК, хабилитирани лица от Медицинския университет, ИИКТ – БАН и други университети. Определената със заповед на министъра на здравеопазването РД-09-167/01.10.2013 г. работна група изготви предложение за вида на данните, които са необходими за изграждането на регистъра на болните от диабет в Република България, както и за организацията и реда на попълване на регистъра и необходимите нормативни промени за реализацията. Докладът на работната група е внесен в МЗ с №33-УМБАЛ-183/02.12.2013 г. "

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ (УСБАЛЕ) поддържа регистър на пациентите с диабет в Република България съгласно договор с Министерството на здравеопазването. Дейностите по изграждането на регистъра са извършени от работни групи, определени съгласно заповеди на министъра на здравеопазването № РД-09-167/01.10.2013 г. и № РД-02-26/24.01.2015 г. Работните групи не са получили заплащане за извършените дейности. Съгласно договори с МЗ от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. УСБАЛЕ поддържа медицински регистри и осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет и поддържа база данни на болните от диабет. Регистърът се поддържа на базата на отделението по медицинска информатика на УСБАЛЕ в сътрудничество с НЗОК, ИИКТ – БАН, ТУ – София и ADISS Lab.

Вижте тук:

1. Национален диабетен регистър - технология.

2. Национален диабетен регистър - резултати по години. (от 2013 година насам)

 

безплатни прегледи варна 2021

Ето публикувано съобщение от МЗ във връзка с удължаването на епидемиологичната обстановка до 30.04.2021 година - 

удължават срока на протоколи за лекарства

Прочети още

ПОЛЕЗНО - Калкулатор за ХЕ и въглехидрати

Благодарим на Светлана и Валери за всички преведени книги и статии, както и за публикуването на тези ПОЛЕЗНИ програми и приложения....!

Каква е процедурата, за преминаване от една на друга помпа.

Няма нищо страшно и трудно.

1. Уговаряте се, с представител на новата помпа, за обучение и поставяне на помпата.

2. Записвате час, в отделението, за смяна на протокол.

3. Отивате в здравна каса, със старият и новият протокол и документите издадени от отделението. Там подпечатват новия и анулират стария. Може старият, да е още валиден и за това го анулират.

Прочети още

КАКВО ЗАПЛАЩА НЗОК ЗА ДИАБЕТА ?
За всички хора с диабет, които се интересуват какво им се полага от НЗОК за извънболнично лечение и самоконтрол и каква е процедурата и необходимите документи за кандидатстване пред РЗОК за отпускане на медицински изделия за САМОКОНТРОЛ на кръвната захар:
  1. doc Указание за работа със списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група – 04 юни 2018г.
  2. xls Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.) в сила от 01 април 2018 г. 

Прочети още

Д-р Рагнар Ханас - "Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора"
избрани глави от книгата на шведския лекар публикувани в  
Блога на СВЕТЛАНА .

 

 

БА Диабет във Фейсбук