• Полезно
  • ДОКУМЕНТИ И РЪКОВОДСТВА ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА

Практически съвети за нагласяване на инсулиновата доза, съобразно резултатите от САМОКОНТРОЛА

Практически съвети за нагласяване на инсулиновата доза,
съобразно резултатите от САМОКОНТРОЛА !

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЕНДОКРИНОЛОГ ЗА ПРОМЕНИТЕ  -
поне докато се научите много добре и сте сигурни, че няма да допуснете грешки...! БА Диабет във Фейсбук