• Полезно
  • Получаване на инсулин в чужбина
Получаване на инсулин в чужбина 
Въпрос до НЗОК от: Веселин Петков Желев Дата: 06.06.2016 13:36:40
Здравейте,предстои ми да пътувам в Англия, където ще остана 4 месеца. По какъв начин мога да си получавам инсулина,защото съм диабетик.Трябвали да си подготвя някакви документи оттук,освен ЕЗОК?
Уважаеми господин Желев,  след като престоят Вие е в страна членка на ЕС, уточняваме че всяка държава членка на ЕС сама определя реда, по който отпуска лекарства от реимбурсните си листи. Тъй като здравната помощ, оказвана на лица с хронични заболявания, в т.ч. диабет, съгласно Решение S3 на Административната комисия към ЕК, е неотложна помощ, тя може да се ползва срещу валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.
Препоръчваме Ви още преди заминаването да се осведомите относно реда за отпускане на необходимите Ви лекарства ( инсулин)  в Англия, да разберете как осигурените лица в съответната страна се снабдяват с лекарства и кой изписва рецептите – общопрактикуващ лекар или лекар специалист.
Важно е преди отпътуването да се снабдите с епикриза и попълнена (на латиница) рецепта за лекарствата. Ако чуждата здравноосигурителна институция може да Ви отпуска необходимия инсулин срещу валидна българска ЕЗОК, ще трябва да представите пред тази институция медицинските доказателства за отпусканите Ви лекарства – медицински изследвания, предписанията на българските лекари в рецептурната книжка, и т.н., които следва да са преведени от български език.
В повечето случаи в страни от ЕС осигурените лица заплащат ползваните здравни услуги и след завръщане в България могат да се подадат документи за възстановяване на платените разходи. Информация за процедурата се съдържат на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg), линк „Международни въпроси/ Европейска интеграция“/документ: „Възстановяване на разходи, заплатени от здравноосигурени граждани за оказана спешна и неотложно необходима медицинска помощ при престой в друга държава в ЕС“. При купуването на лекарства, свързани с неотложна медицинска помощ, на възстановяване (в случай, че сте заплатили) подлежи тази част от сумата, която е покрита от здравното осигуряване в страната членка на ЕС.
БА Диабет във Фейсбук