• Полезно
  • Данъчни облекчения за лица с ТЕЛК
Профилактични прегледи при ЗОЛ над 18 години  
Въпрос до НЗОК от: Красимир Танев Пенчем
Дата: 26.05.2016 12:48:09
В приложение №8 за профилактичните прегледи е указано, че при мъже над 50 г. се извършва изследване на PSA веднъж на две години. Същевременно в последния ред на таблицата относно мъже над 65 г. са указани определен набор изследвания, но вече без PSA. Как следва да бъдат тълкувани тези указания ? Правилно ли е да се счита, че изследването на PSA се извършва само в периода от 50 до 65 годишна възраст или следва да се приема, че се извършва до края на живота.
Уважаеми г-н Пенчев, за здравноосигурените лица над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, НЗОК заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно.Той се извършва от общопрактикуващия (личния) лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на зрителна острота, измерване на артериално налягане, електрокардиография и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. При анамнеза за рискови фактори /хипертония; нарушение в липидната обмяна; затлъстяване; фамилност за захарен диабет и др./ пациентът се насочва към лаборатория за определяне на кръвна захар.
Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която здравноосигурените лица попадат. Изследването PSA се извършва при мъже на- и над 50-годишна възраст - веднъж на две години, до края на живота. В тази връзка, относно Вашия въпрос за изследване на PSA, Вие имате право веднъж на 2 години на това изследване, като за целта личният лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №4).
Изследването на LDL-холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
С цел профилактика на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания при провеждането на профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст, общопрактикуващият лекар формира рискови групи, в т.ч. рискова група за злокачествено новообразувание на простатата при мъже над 50-годишна възраст.
Лицата над 18-годишна възраст, включени в рискова група за злокачествено новообразувание на простатата при мъже над 50-годишна възраст, при необходимост, по преценка на личния лекар, подлежат на профилактичен преглед и изследвания, определени в приложение №1в „Профилактични прегледи и изследвания при специалисти на лица над 18-годишна възраст по рискови групи“ на Наредба №39 от 2004г., един път в годината при лекар специалист по урология, включващи специализиран преглед с оценка на риска, изследване на PSA, вземане на биопсичен материал от простата, хистобиопсично изследване (брой проби по стандарт).
Ако Вие сте включен от Вашия личен лекар в т.нар. рискова група, при необходимост и по негова преценка, подлежите на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист, който ще Ви назначи необходимите изследвания.

ВИЖТЕ КАКВИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ - ТЕ СА БЕЗПЛАТНИ И МНОГО ВАЖНИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!

На какво имате БЕЗПЛАТНО право при профилактичен преглед за годината?

БА Диабет във Фейсбук