• Полезно
  • Право на допълнителен платен годишен отпуск при лица с намалена работоспособност
ДОКУМЕНТИ  И  РЪКОВОДСТВА  ЗА  ПО-ДОБЪР  КОНТРОЛ  НА  ДИАБЕТА

1. ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    (актуални към 01.01.2016 г.)

2. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСЛОВНО ЗДРАВЕ  (проф. МАРИЯ ДАМЯНОВА  - 2011)

3. МЕДИЦИНСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПРОВЕРКА НА ЛЕТИЩЕ

4. УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА СЪС СПИСЪК С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ГРУПИ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, И СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ВСЯКА ГРУПА

5. ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ С ИНСУЛИНОВИ ПОМПИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 

6. СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНАТА ЗАХАР В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

7. ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ПО ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
8.
СПЕШНО ЗДРАВНО ДОСИЕ
- филм
9.
Сент-Винсентская Декларация 20 лет спустя – борьба с диабетом в XX веке

10. 10 СТЪПКИ ЗА ПО-ДОБЪР ДИАБЕТЕН КОНТРОЛ
11. ДОБЪР ГЛИКЕМИЧЕН КОНТРОЛ
12. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ЕКИП
13. 10 STEPS TO BETTER GLUCOSE CONTROL   
14. ПРАВА НА ПАЦИЕНТА

==================================

МНОГО ПОЛЕЗНИ РЪКОВОДСТВА ЗА КОНТРОЛ НАД  ДИАБЕТА  - 
(Благодарим за превода на К. Стефанов):

15. Книга "Диабет - Тип 1" - обучаващо пособие за хората със захарен диабет
16. Как работи Вашият организъм - ДИАБЕТ

17. Ръководство за добро регулиране на диабета на базата на средната стойност, стандартното отклонение, коефициента на вариация  и вариабилноста  на кръвната глюкоза.
18. Когато говорим за усложнения, трябва да говорим за "РИСК"
19.  Време в целевата зона - КАКВА Е ПОСТИЖИМАТА ЦЕЛ ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ ?
 

БА Диабет във Фейсбук