МНОГО ПОЛЕЗНИ РЪКОВОДСТВА ЗА КОНТРОЛ НАД  ДИАБЕТА  - 

 

(Благодарим за превода на К. Стефанов и съпругата му):

 

 

Блогът на Светлана

В помощ на децата с диабет и на техните родителите

 

 

1. Книга "Диабет - Тип 1" - обучаващо пособие за хората със захарен диабет
2. Как работи Вашият организъм - ДИАБЕТ
3. Ръководство за добро регулиране на диабета на базата на средната стойност, стандартното отклонение, коефициента на вариация  и вариабилноста  на кръвната глюкоза.
4. Когато говорим за усложнения, трябва да говорим за "РИСК"
5. Време в целевата зона - КАКВА Е ПОСТИЖИМАТА ЦЕЛ ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ ?

 

6.  Диета с ниско съдържание на въглехидрати при деца с диабет тип 1

 

7. Книги за диабет тип 1

 

8. Статии за диабета

9.  Електронен дневник и предвиждане-симулация на КЗ с приложението xDrip+.

БА Диабет във Фейсбук