• Полезно
  • Полагащ се брой тест ленти за контрол при диабет

Как да направим настройките на ААПС

Как да направим настройките на ААПС
- да се ползва само от хора с достатъчно опит в работата и настройването на отделните компоненти и настройки на Андроид АПС...!
БА Диабет във Фейсбук