• Полезно
  • Удължават срока на протоколи за скъпи лекарства и даването на лекарства без рецепта

Ето публикувано съобщение от МЗ във връзка с удължаването на епидемиологичната обстановка до 30.04.2021 година - 

удължават срока на протоколи за лекарства

 

БА Диабет във Фейсбук