• Полезно
  • Данъчни облекчения за лица с ТЕЛК
Профилактика и лечение на пациенти със захарен диабет по НЗОК

 

І. ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

1. Личния лекар наблюдава пациенти над 18 годишна възраст с неинсулинозависим диабет на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства.
2. Ендокринолога осъществява наблюдение
- При деца до 18 годишна възраст с инсулинозависим диабет
- При лица над 18 - годишна възраст с инсулинозависим диабет и 2 - ри тип диабет на инсулиново лечение със и без усложнения.
Грижи и услуги за болни от диабет
1. За деца до 18 години диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. НЗОК ЗАПЛАЩА:
-12 Прегледа годишно - общ клиничен статус и изследване на кръвна захар.
- Консултация със специалисти / нефролог, офталмолог, невролог и др. / - 1 път в годината
- Изследвания - КЗП, гликиран хемоглобин, микроалбуминурия - два пъти годишно, а холестерол, триглицериди, HDL холестерол и кретинин - един път годишно.
2. За лица над 18 годишна възраст със захарен диабет тип ІІ на перорално лечение диспансерното наблюдение се провежда от личния лекар. НЗОК ЗАПЛАЩА:
- 3 диспансерни прегледа годишно при ОПЛ - клиничен статус, с насочване към сърдечно-съдова система
- По преценка на ОПЛ един път в годината болния се консултира със специалист - ендокринолог.
- 2 пъти годишно изследване на гликиран хемоглобин, 1 път годишно изследване на микроалбуминурия
- Ако заболяването протича с усложнения НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист / невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург / 1 път на две години.
3. За лица над 18 - годишна възраст с инсулинозависим диабет диспансеризацията се извършва от специалист по ендокринология. НЗОК ЗАПЛАЩА:
- 3 диспансерни прегледа годишно, които включват общ клиничен статус с насоченост на сърдечно-съдовата и нервната система, 1 път годишно задължително се прави ЕКГ, а по преценка на лекаря и при всеки преглед.
- 2 пъти в годината се определя кръвнозахарен профил, гликиран хемоглобин, седимент в урината, креатинин
- 1 път в годината холестерол и микроалбуминурея
-ако заболяването протича с усложнения, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист / невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург и хирург / - 1 път годишно
4. При лица над 18 годишна възраст със диабет тип ІІ на инсулиново лечение диспансерното наблюдение се извършва от ендокринолог. НЗОК ЗАПЛАЩА:
- 3 прегледа годишно, които включват общ клиничен статус с насоченост към сърдечно-съдова система, нервна система, ЕКГ - 1 път годишно
- 2 пъти годишно изследвания на гликиран хемоглобин и кръвно - захарен профил
- 1 път на две години - холестерол
- 1 път в годината - креатинин и микроалбинурия
- 1 път на 2 години, ако заболяването протича с усложнения, консултация със съответния профилен специалист / невролог, нефролог, офталмолог, хирург и др. /
- При необходимост и по преценка на специалист по очни болести на пациенти с диабетна ретинопатия в амбулаторни условия може да се приложи високоспециализирана лазерна терапия на очите. За целта е необходимо специалиста да издаде медицинско направление бланка МЗ-НЗОК № 3а .

ІІ. БОЛНИЧНА ПОМОЩ
При пациенти със захарен диабет, при които повод за хоспитализация е основното заболяване се лекуват по следните клинични пътеки:
КП № 104- декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 - годишна възраст
КП № 105- декомпенсиран захарен диабет при лица под 18-годишна възраст - минимален престой 3 дни
В рамките на клиничната пътека се извършват 3 диагностични процедури, от които две са задължителни / изследване на кръв и урина и микроалбуминория и химично изследване. Третата процедура може да бъде ЕКГ, ренгеново изследване, ултразвуково изследване, електромиография или изследване на алкално-киселинното равновесие.
При пациенти със захарен диабет, при които повод за хоспитализацията е някое от усложненията се лекуват по следните КП:
КП № 8- Диабетна полиневропатия-минимален болничен престой 5 дни - в рамките на клиничната пътека се извършват две диагностични процедури, от които една е задължителна / електромиография /. Втората диагностична процедура най-често е изследване на кръв / периферна кръвна картина и кръвнозахарен профил /, но може да се извърши и ренгеново изследване, включително скенер.
КП № 62, 63, 64, 65- при наличие на нефрологични усложнения.
КП № 138- при диабетна ретинопатия.
КП № 178- диабетно стъпало - оперативни интервенции.
КП № 241- балнео-санаториално лечение на диабетна полиневропатия.
Личния лекар или специалистът издават бланка № 7 - направление за хоспитализация, което има срок на валидност 30 дни до датата на прием в болницата или датата на изследването.
В цената на клиничната пътека са включени до два контролни прегледа в рамките на 1 месец.
ІІІ.ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
Болните от диабетна полиневропатия имат право на безплатни обувки, веднъж на две години., По два чифта. 
 

БА Диабет във Фейсбук