• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Информация за извършени плащания по изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на пакетирани хранителни продукти за нуждите на соц. слабите диабетици" - 2014 г. :

  1. Отчет № 1 - от 15.10.2014 година
  2. Отчет № 2 - от 03.11.2014 година
  3. Отчет № 3 - от 10.11.2014 година
  4. Отчет № 4 - от 25.11.2014 година
  5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 2014
IDF
You Tube - BAD
диабет.бг
Банер Предиабет малък
БА Диабет във Фейсбук