Преходни публикации

      1.  Информация за извършени плащания :
         (дата на публикуване: 28 Ноември 2015)
         (дата на публикуване: 22 Декември 2015)
         (дата на публикуване: 20 Януари 2016)
 
         (дата на публикуване: 20 Януари 2016)
 

 
                  (дата на публикуване: 26 Януари 2016)
БА Диабет във Фейсбук