• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
КОНТРОЛ НАД ХИПЕРТОНИЯТА
Ежедневното спазване на тези правила за здравословен начин на живот и хранене предпазва от ХИПЕРТОНИЯ,
АТЕРОСКЛЕРОЗА, ДИАБЕТ и МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ...!
При ХИПЕРТОНИЯ е добре ежедневно да измервате своето кръвно налягане и да записвате резултатите в подобен
Дневник за самоконтрол, който да обсъждате при преглед с Вашия кардиолог.


 
                                           Дневник за самоконтрол на ХИПЕРТОНИЯТА


IDF
You Tube - BAD
диабет.бг

1

БА Диабет във Фейсбук