• Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
  Полагащ се брой тест ленти за контрол при диабет  
  Въпрос до НЗОК от: Николай Йорданов Тренов
    Дата: 02.06.2016 14:07:14
   
  Какъв брой тест ленти ми се полагат при използването на инсулин Humolog Max 25 ?
  Уважаеми господин Тренов, съгласно изискванията, посочени в Указанието за работа със списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, право да получават тест-ленти за самоконтрол, имат всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение. Конкретно:
  - при лечение с инсулин - 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;
  - лица над 18-годишна възраст при интензифицирано лечение с инсулин (интензифицираната схема на инсулинотерапия включва приложение на бързодействащ инсулин и инсулин със средно продължително или продължително действие) - 300 тест-ленти/годишно, считано от датата на получаване.
  IDF
  You Tube - BAD
  диабет.бг

  1

  БА Диабет във Фейсбук