• Дейност
  • Поздравителен адрес от Министър-председателя на България
Списъци за награждаване по повод 20 годишнината на
"БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ":

І. Активисти на БАД -
1. д-р Елена Върбанова – Съучредител и зам. председател на УС на БАД. Създател на първото софийско диабетно дружество. Създател и дългогодишен ръководител на Първия диабетен център в страната – този в гр. София.
2. д-р Диляна Янкова – Съучредител и председател на Комисията за пропаганда и агитация към УС на БАД. Главен редактор на вестник „Клуб Д”.
3. проф. Драгомир Коев – Бивш зам. председател на УС на БАД. Дългогодишен ръководител на Института по ендокринология и бивш Републикански ендокринолог.
4. проф. Мария Дамянова – Дългогодишен зам. председател на УС на БАД. Създател и дългогодишен ръководител на Клиниката по детска ендокринология. Доайен на българските ендокринолози.
5. Петър Велчев – Председател на СВИВП, дългогодишен организационен секретар и член на УС на БАД и на софийското диабетно дружество.
6. Радка Жекова – Дългогодишен председател на бургаското диабетно дружество и социален доброволец.
7. Васил Томов – Дългогодишен председател на видинското диабетно дружество и бивш организационен секретар на БАД.
8. доц. Мария Брусева – Дългогодишен председател на варненското диабетно дружество.
9. Мариана Пироева – Дългогодишен председател на плевенското диабетно дружество. Сегашен председател на КС на БАД.
10. Юлия Георгиева - Дългогодишен председател на силистренското диабетно дружество. Социален доброволец.
11. д-р Адриан Стоев – Един от съучредителите на БАД и първото софийско диабетно дружество. Дългогодишен негов председател. Сегашен председател на УС на БАД. Основател и администратор на интернет – сайта на БАД. Автор на Дългосрочната Стратегия и Програмата за дейност на БАД.
12. Майя Викторова – Международен координатор на БАД поддържащ връзките ни с IDF и света.

ІІ. Партньорски организации –
1. Национална Асоциация на децата с диабет (НАДД) - Елисавета Котова – отлична съвместна работа за защита на правата, социалните придобивки, лекарствата, самоконтрола, обучението, условията за ефективно лечение и поддържане на диабетиците от всички възрасти;
2. Българско Дружество по ендокринология (БДЕ) - проф. Анна-Мария Борисова – много добра съвместна дейност за подобряване на условията за съвременно лечение и самоконтрол на диабета, превенция на диабетните усложнения, както и въвеждане на правила за добра клинична практика в лечението и контрола на диабета;
3. Конфедерация за защита на здравето (КЗЗ) - Владимир Томов – съвместна борба за всяка придобивка, за всяка промяна в областта на здравеопазването, отстояване на правата на пациентите, както и редица съвместни инициативи – „Алея на здравето”, съвместни дейности по места в цялата страна.

ІІІ. Фирми и спонсори –
1. „Ново Нордиск Фарма” ЕАД - д-р Крум Касабов – през първите години безплатно абониране на нашите дружества за вестник „Диабет”, през 90-те години бяха изградени 26 центъра за обучение на диабетици в страната и се подпомагаше тяхната дейност, ежегодно спонсориране на много наши инициативи, спонсориране дейността на нашите дружества в страната, спонсориране на Първите Национални Спортни игри за хора с диабет, на тригодишната програма за обучение „Заедно срещу диабета”, както и ежегодно подпомагане на Националните ни конференции, семинари, кръгли маси, дискусии и мероприятия от „Месеца на диабета”;
2. „Марвена” ООД - Велизар Драгоев – спонсориране на тригодишната обучителна програма „Заедно срещу диабета”, Националните спортни игри за хора с диабет, осветяването в синьо на Народния театър и редица мероприятия от „Месеца на диабета”, ежемесечно подпомагане на всички Регионални Информационно - Консултативни центрове на БАД със средства за самоконтрол;
3. „Ливеда Мед 2000” - Даниела Попова - спонсориране на Националните спортни игри и ежемесечно подпомагане на всички Регионални Информационно - Консултативни центрове на БАД в страната със средства за самоконтрол;
4. „8 Киана” – Диана Делева – отчисляване на 10 процента от печалбата си за подпомагане дейността на „Българска Асоциация ДИАБЕТ” (БАД), „Асоциацията за българите боледуващи от АСТМА” (АББА) и „SOS-Детски селища” ;

ІV. Най-добре работили дружества на БАД през тези 20 години –
1. Бургас – РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДИАБЕТНИ ГРИЖИ”- с председател Радка Жекова ;
2. Плевен РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ – ПЛЕВЕН” – с председател Мариана Пироева;
3. Хасково РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ – ХАСКОВО” – с председател Петър Дялков;

V. Симпатизанти –
1. Галя Вутова – диетинструктор от ДЦ „Свети Лука” – дълги години тя обучава диабетиците от град София - как да се хранят правилно и как да живеят нормално, като разумно контролират и се справят с всички проблеми на диабета! От няколко години Галя Вутова обикаля цялата страна и обучава хиляди диабетици от дружествата на БАД. Нейните лекции са разбираеми и интересни за всеки, а ползата от тях е: по-добра профилактика на рисковите групи, по-малко усложнения, по-добро лечение, по-нормален живот с диабета...
2. доц. Стефан Кривошиев – научен секретар на Българска Бъбречна Асоциация (ББА) – организира и съдейства на БАД за безплатно изследване на стотици диабетици от страната за бъбречни усложнения. ББА състави обобщена картина на ситуацията с диабетната нефропатия в страната, която може да се използва за вземане на ефективни управленски решения за подобряване на профилактиката и лечението.
3. Кристиян Андричук – координатор международни отношения към Европейския регион на Международната Диабетна Федерация (IDF) – оказва ни голяма логистична подкрепа и съдействие за възстановяване на членството на БАД в Международната Диабетна Федерация.
4. д-р Румен Богданов – подиатрист в ДЦ „Св. Лука” – много години обикаля нашите дружества в страната и обучава хората с диабет как да се наблюдават, как да се предпазят и как да се лекуват от „Диабетно стъпало” .
5. Милен Добрев - секретар на НСИХУ към МС – съдейства за по-бързо и ефективно решаване на важни въпроси на организацията с цел подобряване на работата и достигане до все повече хора с диабет в страната.
6. Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика” – съдейства пред СГО и СОС за безвъзмездно петгодишно предоставяне на помещенията за офис на БАД;
7. Диана Хаджиангелова – зам. председател на КЗЗ, председател на АББА и член на Надзорния съвет на НЗОК – голямо съдействие при цялостната организация на „Алеите на здравето” и Първите Национални спортни игри за хора с диабет.
8. Калина Пенчева – началник на отдел „Лекарствена политика” в НЗОК - единственият служител в НЗОК, който пое личен ангажимент, че решаването на проблема със самоконтрола на диабетиците ще е приорит в работата на НЗОК.
9. д-р Даниела Дариткова – зам. председател на Комисията по здравеопазване в НС – вложи много усилия за нормативно решаване на част от проблемите със самоконтрола на диабета в България.
10. д-р Джема Грозданова – депутат в НС - вложи много усилия за нормативно решаване на част от проблемите със самоконтрола на диабета в България.
11. Ваня Костова – известна българска поп-певица - предложена от БАД за лице на България в класацията на МДФ за известни личности живеещи в партньорство с диабета. Всички българи се прекланят пред нейните шлагери и глас.
12. Боян Петров - известен български алпинист и учен - предложен от БАД за лице на България в класацията на МДФ за известни личности живеещи в партньорство с диабета. Той отлично контролира своя диабет и въпреки болестта постоянно покорява най-високите върхове в планините, в науката и в живота..!
13. Д-р Петя Попова – управител на ДКЦ „Свети Лука” – няколко години се бори за възстановяване на статута на първия софийски Диабетен център. Изпраща постоянно свои експерти да обучават диабетиците от цялата страна за правилен контрол, хранене и живот с диабета и всички негови усложнения.
14. Павел Влаев – организационен секретар на СК „Левски” - голямо съдействие за цялостната организация на Първите Национални спортни игри за хора с диабет.
15. Сашо Георгиев - фирма „ОЗИ-ГРУП” - главен съорганизатор и спонсор на Първите Националните спортни игри за хората с диабет в България през 2010 г.
16. Ивайло Станчев – Основател и дългогодишен системен администратор на интернет – форума „За диабета” - много години форумът дава знания за живота с диабет и е място за обмяна на опит на хората с диабет.
17. Петър Галев – програмен директор на „Хелт – медия” - обективно отразяващ проблемите на хората с диабет в България и дейността на БАД.
18. Илиян Петров – управител на “Кю енд бред къмпани” ООД - дългогодишен спонсор на обучителната програма „Заедно срещу диабета” .
19. Д-р Петър Велев - управител на „Екофарм ЕООД” - дългогодишен спонсор на обучителната програма „Заедно срещу диабета” в цялата страна.
20. инж. Мариела Петкова – секретар на район „Сердика” - оказа ни пълно съдействие при подготвянето на документите за безвъзмездно осигуряване на офиса на БАД от СГО.
21. Таня Ангелова – управител на фирма „БАЛМЕД” - Многократно е осигурявала курсове за обучение и консултации на диабетиците в редица наши дружества в страната. Осигурява най-евтините за сега глюкомери и тестове за самоконтрол в страната.
22. Галина Генова – мениджър във фирма „Вйорваг - фарма” – спонсор на редица мероприятия, прегледи и обучения на нашите дружества в Южна България. 

 

БА Диабет във Фейсбук