• Дейност
  • Поздравителен адрес от Министър-председателя на България
Поздравителен адрес по повод 20 годишнината на БАД
от Министър-председателя на Република България
 - г-н Бойко Борисов

 

 
 

БА Диабет във Фейсбук