МЕМОРАНДУМ
За ограничаване на захарния диабет в България
По инициатива на Групата за парламентарен консенсус за борба със социално значими заболявания в 40-то Народното събрание на Република България и под патронажа на Председателя на Народното събрание, на 2-3 февруари 2008 година, в гр. Пловдив се проведе Кръгла маса на тема „Захарен диабет в България – предизвикателства и политики” с участието на народни представители, водещи медицински експерти, представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Националната здравно-осигурителна каса и неправителствени организации.
 
Участниците в срещата отчитат, че:
1. Захарният диабет е сериозен медико-социален проблем в глобален мащаб – 6% от населението на Земята е с диабет. Заболяването засяга 7.8% от населението на Европейския Съюз. Очаква се през 2025 година от диабет да страдат 9.1% от европейците.
2. Диабетът е една от основните причини за преждевременна смърт по света. За една година по причини, свързани със захарната болест в света умират 3.5 милиона души.
3. Епидемията от диабет поставя на голям риск икономическите системи на европейските страни, и най-вече държавите-членки от Източна Европа
4. В България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери и засяга 8.3% от населението. Заболяването заема едно от челните места в структурата на заболеваемостта и смъртността в страната. Около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения - миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации и хронична бъбречна недостатъчност.
5. Диабетът може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение. Опитът на водещите страни показва, че ранната диагноза, ефективната профилактика и лечение на диабета и неговите усложнения, както и обучението на пациентите са от съществено значение за ограничаване на заболеваемостта. на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността от захарен диабет. Това би довело до подобряване на качеството на живот на хората с диабет и значително снижаване на разходите за заболяването.
 
Участниците в срещата се обединяват около това, че:
1.  Ограничаването на захарния диабет в България и конкретно изготвянето и  въвеждането на Диабетен регистър и Национална програма за борба със захарния диабет трябва да бъдат един от приоритетите на всички отговорни институции в Република България.
2.  Наложително е създаването на работна група от представители на всички заинтересовани страни, която да изготви план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в България. Тези документи да бъдат внесени за обсъждане и приемане от Народното събрание през есенната сесия на 2008 год.
3.  След приемането на програмата и плана за действие, отговорните институции е наложително да предприемат всички необходими действия за осигуряване на адекватно финансиране за тяхното практическо приложение в страната.
БА Диабет във Фейсбук