• Полезно

ДИАБЕТНИ ГРУПИ ВЪВ ФЕЙСБУК

ДИАБЕТНИ ГРУПИ ВЪВ ФЕЙСБУК 

Тук можете да намерите ценни съвети, информация и споделен опит  за проблемите на диабета, диабетните усложнения, самоконтрола, лечението и съвременните технологии за неговото ефективно лечение, самоконтрол и поддържане

 

 

 

 

 

 

  •  

Прочети още

50 години живот с диабет ( автор - д-р Адриан Стоев)

50 години живот с диабет 

Здравейте,

Казвам се Адриан Стоев, доктор съм по педагогика и вече от близо 50 години имам диабет тип 1.  С това изложение искам да покажа на всички деца, младежи и възрастни с диабет тип 1, както и на техните близки, че с добре контролиран диабет може да се живее пълноценно и човек да постигне своите цели и мечти в живота. За целта ще ви разкажа накратко през какви трудности е трябвало да преминем навремето всички хора с диабет. Ще се убедите, че повечето от тези трудности до голяма степен вече са преодолени чрез бързото развитие на диабетологията, фармацията и диабетните технологии през последните 50 години, както и под съвместния натиск на диабетните организации, лекарите и гражданското общество…

 

Да започваме:  

Прочети още

Лечение на захарен диабет тип 1 при деца и юноши

Лечение на захарен диабет тип 1 при деца и юноши

Проф. Д-р М. Дамянова

Каква е основната цел и стратегията на инсулинолечението? Инсулиновият дефи­цит е крайъгълният камък, върху който се изграждат основните стълбове на лечение при деца и юноши диабетици. Комплексното лечение на захарен диабет тип 1 в общата практика, включва:
♦ Инсулин;
♦ Хранителен режим;
♦ Двигателна активност;
♦ Обучение за самоконтрол.

Това лечение продължава цял живот и тази горчива истина се казва на родителите и пациентите от ОПЛ или от специалиста педиатър, респ. ендокринолог, още при поставяне на диагнозата.

Прочети още

Дълъг живот без усложнения. Пример за носители на медал Joslin

Дълъг живот без усложнения. Пример за носители на медал Joslin

медал_на_джослин_-_2jpg.jpg

Благодарение на най-новите технологии и изследвания в областта на диабета животът на хората може да бъде пълноценен и щастлив. Героите, които са получили медала Jocelin, доказват, че качеството на компенсацията е крайъгълният камък за поддържане на здравето.

 

Прочети още

НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР

НАЦИОНАЛЕН ДИАБЕТЕН РЕГИСТЪР

"Създадената през октомври 2013 г. работна група е с председател националния консултант по ендокринология и болести на обмяната проф.  Сабина Захариева, дмн и в нея са включени национален консултант по детска ендокринология и болести на обмяната, хабилитирани лица – ендокринолози и специалисти по социална медицина и здравен мениджмънт, педиатри, директори на дирекции в МЗ, началници на отдели и държавни експерти в МЗ, съветник на министъра на здравеопазването, представители на национални асоциации на диабетно болните и външни експерти по електронни технологии. По-късно в работата са включени представители на НЗОК, хабилитирани лица от Медицинския университет, ИИКТ – БАН и други университети. Определената със заповед на министъра на здравеопазването РД-09-167/01.10.2013 г. работна група изготви предложение за вида на данните, които са необходими за изграждането на регистъра на болните от диабет в Република България, както и за организацията и реда на попълване на регистъра и необходимите нормативни промени за реализацията. Докладът на работната група е внесен в МЗ с №33-УМБАЛ-183/02.12.2013 г. "

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ (УСБАЛЕ) поддържа регистър на пациентите с диабет в Република България съгласно договор с Министерството на здравеопазването. Дейностите по изграждането на регистъра са извършени от работни групи, определени съгласно заповеди на министъра на здравеопазването № РД-09-167/01.10.2013 г. и № РД-02-26/24.01.2015 г. Работните групи не са получили заплащане за извършените дейности. Съгласно договори с МЗ от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. УСБАЛЕ поддържа медицински регистри и осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет и поддържа база данни на болните от диабет. Регистърът се поддържа на базата на отделението по медицинска информатика на УСБАЛЕ в сътрудничество с НЗОК, ИИКТ – БАН, ТУ – София и ADISS Lab.

Вижте тук:

1. Национален диабетен регистър - технология.

2. Национален диабетен регистър - резултати по години. (от 2013 година насам)

БА Диабет във Фейсбук