• Ръководство на ДИАБЕТИКА

Ръководство на диабетика за постигане на "условно здраве"  -  проф. Мария Дамянова (PDF) 

Съдържание:  ( Активирайте опцията BOOKMARKS  в ADOBE READER или във FOXIT READER, ако искате да отивате направо на избрана от Вас глава!)  
 

20 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА  "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ"  (БАД) 2
ПРОФ. МАРИЯ ДАМЯНОВА 9
ПРЕДГОВОР 11
ЗАХАРНИЯТ ДИАБЕТ 14
ФАКТОРИТЕ, КОИТО ПОВЛИЯВАТ НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА И ИНСУЛИНА В КРЪВТА 19
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ на ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ 21
Характеристика на диабет тип 1 и диабет тип 2 22
Особености в протичането на диабет тип 1 и тип 2 26
Кои са причините за характеристиката на ЗД - тип 2 31
Метаболитен синдром 32
КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ 36
Критерии за добър обменен контрол 37
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНАТА ГЛЮКОЗА 38
Кога и колко пъти трябва да се определя кръвната глюкоза? 40
Водене на дневник на  диабетика 41
Изследване на глюкозата в урината (глюкозория) 43
Изследване на ацетона в урината (ацетонурия) 44
Какво трябва да знаем за гликирания хемоглобин /НвА1с/? 45
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ 47
Хранителен режим 48
Въглехидратите (захарите) 48
Гликемичен индекс 53
Хлебни  единици 56
Белтъчините и тяхното значение в хранителния режим на диабетика 62
Нарушения в мастната обмяна при захарен диабет 64
Ролята на теглото при при обменния контрол на  диабет  тип 2 69
Как се контролира съответната телесна маса? 71
Каква е ролята на лекаря при контрола на диабетика? 72
Енергийната стойност на отделните хранителни съставки 75
Подсладителите 76
ЛЕЧЕНИЕ С ИНСУЛИН 79
Кога се прилага инсулинотерапията и каква е нейната стратегия? 80
Какви човешки инсулини се използват днес у нас? 81
Инсулинови аналози 82
Инжекционни устройства 84
Техниката на инсулиновото инжектиране 85
Конвенционално инсулиново лечение - критерии за провеждане 89
Интензивно инсулиново лечение - защо и кога? 94
Инсулинови помпи и тяхното приложение 99
Какво представлява хипогликемията? 101
Как острите инфекции повлияват контрола на обмяната при диабет? 107
ЛЕЧЕНИЕ С ТАБЛЕТКИ 110
Сулфанилурейни препарати (СУП) 111
Бигванидни препарати 111
Тиазолидиндиони или известни като „ глитазони” 113
Алфа-глюкозидазни инхибитори 113
Прандиални глюкозни регулатори 114
Инкретинови препарати 114
Виктоза 115
ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Й ВЪРХУ ДИАБЕТНИЯ ОРГАНИЗЪМ 117
САМОКОНТРОЛ - КАК СЕ ПРОВЕЖДА И КАКВО ВКЛЮЧВА? 120
УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 127
Увреждане на малките кръвоносни съдове - диабетна микроангиопатия 127
Увреждане на големите кръвоносни съдови – диабетна макроангиопатия 131
АРТЕРИАЛНА  ХИПЕРТОНИЯ  ПРИ  ЗАХАРЕН  ДИАБЕТ 133
КАМЪНИ В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР ПРИ ДИАБЕТ -  ХОЛЕЛИТИАЗА 138
ДИАБЕТНО СТЪПАЛО. ГРИЖИ ЗА КРАКАТА 141
ТЮТЮНОПУШЕНЕ  И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ  ДИАБЕТА 144
АЛКОХОЛ И ДИАБЕТ 144
ШОФИРАНЕ ПРИ ДИАБЕТ 110
ПОЧИВКА/ ВАКАНЦИЯ С ДИАБЕТ 147
В УЧИЛИЩЕ С ДИАБЕТ 150
ДИАБЕТ И ИМУНИЗАЦИИ 151
НОЩНА КЛИНИКА ЗА ДИАБЕТИЦИ  В БЕРЛИН И ОКОЛНОСТИТЕ 156
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 158
ПРИЛОЖЕНИЯ 162
   
БА Диабет във Фейсбук